S KAMIKA I MORA

Puno smeha, niš suz

Slavica Mrkić Modrić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Nekako j’ najdulja ljubav - ljubav prema MIK-u, aš se dojde i projde, a ov Festival kada ti jedanput ujde pod kožu, tamo i ostaje

placeholder


Finil je i ta 60. jubilarni Festival Melodije Istre i Kvarnera. Nakampanali smo se, nasmržnjevali, napotili, zabavili i sagdere dobro pasali. Kako san van i rekla – bil je to skoro pa va kompletu dvoranski MIK aš smo leh va dva grada, va Savičente i v Rike, bili na oprtomu, a sagdere drugde, ča će reć va Pazinu, Bakru i Puntu, va domu ale dvorane. Ma, ni karavane, a ni ljuden ni bilo bitno kade se MIK odvija, bitno nan je sen skupa bilo da se odvija. A odvilo se, altroke se odvilo. Već va Pazinu je bilo ćaro da će to bit još jedan mikovski pakal. Sen nan ča već let i let naslišemo MIK bilo j’ već, va ten isten Pazinu, ćaro i ke pjesmi će va utrku za prve četire mesta. Ki put mislin da su mane dali krivu staklenu kuglu, onu z uskun djelatnošću i ograničenun odgovornošću aš vavek pogodin konačni poredak na MIK-u. Dogodi mi se da malo žbaljan okol drugog, treteg i četrtog mesta, ma prvo vavek pogodin. Uglavnon, da tako igran, i da opće igran na loto, ja bin sad bila najveći tajkun na Grenlandu ale Laponije aš bin tamo prošla skupa svojen dobitkon. Ovako leh tambaškan da tambaškan, niš od soldi. Ča bi se reklo – vas talent uzalud. Ki j’ na MIK-u dobil to već si znate, a ja znan da vas sad jako zanima ono ča j’ bilo z bandi, ale po modernu – va zapozorju. E, pa bilo j’ kod i za sakoga MIK-a puno smeha i niš suz. Kraljica od nagrad, aš jih je dobila četire, ma i od pozabljivanja bila j’ Elis.


Da bi me vranić zel ako ni Jozefina dobila dostojnu zamjenicu. Jedino ča Elis ne pozabljeva taškicu (aš nosi ruksak), ma ključi voli pušćat, kod i češalj, a na finalnoj večeri je i samu sebe negdere iskala aš ju je na proglašenju nagrad v Rike čekal celi Trg Rečke rezolucije. Ma, koga briga za pozabljivanje kad Elis ima i stas, i glas, i ideju, i se ča jedan kompletan umjetnik, odnosno umjetnica trebe imet. O staroj garde, bez da mi se zameri na »staroj«, se najbolje aš kuliko energije i kakov glas još vavek imaju šjor Maršan i šjor Merikan Džo Maračić Maki, to j’ nevjerojatno. Džo se hiti na kolena i stane kod dečkić, a ja kad se sprignen kvarat ure se vrnjevan va uspravan položaj. Mladi su jedna druga štorija – jako fini, jako koncentrirani, jako našpanani i jako zalepljeni za mobiteli. Ma, sako malo pokleknu i pokažu da su i oni leh ljudi aš na ono na ča te moru natirat mikovci, more retko ki. Sad na ča i kako, o tomu nećemo. Da mi j’ malo znat ča o celomu tomu mikovskomu šušuru misli pas od šjor Ibrice, ne znan ča bi dala. Od sega toga nemila, pas je zanemel. Ma, ni ga bilo čut nijedanput zalajat. Leh me j’ strah da ni oglušel aš tuliko buki kuliko proizvodi MIK, ne da niki.


Je ki koga otipal? Još najbolje da ni, pa MIK je kod tri nonice stare – dočin se neki makne zajičina kreće va akciju. Ma ni to niš ni grdo, ni zločesto, to j’ se va stilu ćikula-ćakula. Ono – ovoj je rit videt, ova se pitura na speć, se j’ mogal i popeglat, ni mu ovo dobra montura za nastup, majko ma je ostarel ale ostarela, kamo spravi ovolike cici, kako more na oveh takah stat, bolja njoj je bila ona prva boja vlasi, toga i toga rabi po smrt poslat i slično. Ni zlobno, ča ne? Kurijože babi vole pošpijat i ki s ken, ma ja ne rivan nos va tuju intimu pa van o tomu ne moren niš reć osin da su mikovske ljubavi kratke ma eksplozivne, uz napomenu da postoje neke i ke fanj dugo duraju.
Nekako j’ najdulja ljubav – ljubav prema MIK-u, aš se dojde i projde, a ov Festival kada ti jedanput ujde pod kožu, tamo i ostaje. Lipo mi j’ bilo videt tu mikovsku decu – Lenu i Bornu, kod i neke druge, a saka čast semi, najlipje mi je bilo videt Alena Polića sopeta na pozornice. Te ovacije ke su dobivali dva Alena, ov Zlobinjarski i on Istrijanski, to j’ bilo čudo. Zlobinjarskomu govorin da ča ne bi mogal malo pušćat ta svoj biznis z jajimi i vrnut se va estradne vode kad i sam vidi kuliko ga ljudi vole i kuliko mu plješću, a on mene odgovara – oni mi plješću aš me deset let ni bilo na MIK-u, a moje mi djelatnice plješću sako juto. I ča da mu čovik odgovori osin da ga vrit pošalje. Za kraj da van se pohvalin – Ferlin je dobil nagradu od Festivala kod čovik ki je najviše puti vodil MIK, a ja san dobila medalju na koj piše press kraljica MIK-a. Tako da san sad kraljica MIK-a, karnevala, cigani… Se san to kad nisan doma aš doma san kako i vavek – telica ka nikada ne ume doć doma na vrime.