Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 10° 1
Sutra: 10° 10° 1
20. studenoga 2019.
I općinskoj vlasti dosta smrada

OPĆINA VIŠKOVO Ako ne mogu osigurati da Marišćina radi po dozvolama, neka centar zatvore

Foto Silvano Ježina
Foto Silvano Ježina
Autor:
Objavljeno: 17. rujan 2018. u 15:30 2018-09-17T15:30:53+02:00

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave naše županije, da nam pomognu u rješavanju ovog problema jer smrad stvara biootpad, pa je tako odvojeno prikupljanje biootpada prioritet u rješavanju problema kojem su svakodnevno izloženi naši mještani. Pozivamo ih jer vjerujemo da oni shvaćaju da i mi imamo pravo na čist zrak, da naša djeca imaju pravo na igru, da imamo pravo na sitna mala zadovoljstva da u ljetnoj večeri naši ljudi sjednu na terasu i gledaju Kvarner, da i naši iznajmljivači imaju pravo na goste …

VIŠKOVO Općina Viškovo obratila se javnosti nakon još jednog provedenog inspekcijskog nadzora u Centru za gospodarenje otpadom Marišćina, nakon kojeg se nije došlo ništa bliže rješavanju problema smrada koji mjesecima muči stanovnike.

- U sjevernim naseljima Općine Viškovo, smrad sa Županijskog centra za gospodarenje otpadom već mjesecima ugrožava kvalitetu života mještana i unatoč prijavama nadležnim službama, apelima, zahtjevima za rješavanje problema upućenih na sve institucije Republike Hrvatske, odgovora i zaštite građana nema.

Općina Viškovo sa zahtjevom za rješavanje problema i postupanje obratila se Saboru Republike Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Županiji Primorsko-goranskoj kao osnivaču i većinskom vlasniku trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. koji upravlja centrom, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su bili investitori izgradnje centra, Sustavu 112 i Civilne zaštite i tako dalje. Od svih navedenih nije dobivena ni jedna jedina pisana riječ, poručuju iz Općine Viškovo.

Problem se svakim danom pogoršava

Ono što je je Općina Viškovo dobila kao odgovor za na zahtjeve za život dostojan čovjeka i pravo na čisti zrak jesu tek nekoliko odgovora Ekoplusa da znaju za problem i da ga pokušavaju riješiti. No isti nije riješen već se svakim danom pogoršava. Općina je dobila i termine za sastanke od strane dužnosnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike no na istima prijedloga rješenja nije bilo, već samo uvjeravanje da će inspekcije odraditi svoj posao kao i do sada, dodaju.

RI0509SJ01

- O rezultatima zadnjeg koordiniranog inspekcijskog nadzora (koji je zatražen više puta) rada centra Općina Viškovo doznala je kao i njeni mještani iz medija, a razveselilo nas je da je nadležna inspekcija nakon stotina zaprimljenih zahtjeva iz trećeg puta uspjela naći nepravilnosti u radu centra. (U PRETHODNA DVA PREMA SAZNANJIMA OPĆINE VIŠKOVO NISU BILI TAKO USPJEŠNI).

Rezultat tog nadzora jest, kako smo doznali iz medija, rok u kojem se nepravilnosti moraju riješiti, a do tada odnosno do isteka roka, sve množe po starom jer kako citiramo iz Ekoplusa tvrde „ U zaključku o provedenom koordiniranom inspekcijskom nadzoru Inspekcijskih službistoji kako nisu uočene nepravilnosti i nezakonitosti koje štete ljudskom zdravlju i onečišćenju okoliša. ŽCGO Marišćina radi u skladu sa svim izdanim dozvolama, te u skladu sa svim zakonskim aktima RH, uz napomenu da će se sve uočene i navedene primjedbe navedene u Zapisniku od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područne jedinice Rijeka biti otklonjene u za to dodijeljenom roku.", ističu.

Smrad valjda nije zakonska kategorija

I to je na žalost paradoks, koji će našim mještanima biti teško shvatljiv, nepravilnosti ima, primjedbi ima, ali je sve po zakonu. No smrad valjda nije zakonska kategorija, napominju u Općini Viškovo.

RI0509SJ04

- Kažu dalje iz Ekoplusa da su njihove obveze po izvršenom nadzoru citiramo : „ Ekoplus se obavezuje vremenski period otvaranja vrata prijemnog bunkera skratiti na 8 sekundi te u roku 60 dana u okolici odlagališta posaditi stabla sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli. Ekoplus se nadalje obvezuje obavljati klasifikaciju otpada putem akreditiranog laboratorija u skladu s Rješenjem o okolišnoj dozvoli, što je i učinjeno, ugovaranjem suradnje s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za usluge laboratorijskih analiza.

U roku 30 dana Ekoplus se obvezuje uspostaviti sustav praćenja utrošene energije po jediničnoj količini obrađenog otpada i u roku od 60 dana uspostaviti sustav praćenja PM2,5 i merkaptana na mjernoj imisijskoj postaji Marišćina, sukladno obvezi iz Rješenja o okolišnoj dozvoli o čemu je odmah obaviješten Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ koji nadzire rad imisijke postaje i analizira rezultate mjerenja. U roku od 5 dana Ekoplus će inspekciji dostaviti i razloge nemogućnosti postizanja adekvatne kvalitete gorivog otpada (SRF) nakon tehnološke obrade kao i poduzetih mjera u cilju otklanjanja uočenih uzroka.“

Nema kraja paradoksima

Prevedeno na rječnik običnog građanina, centar ne radi kako treba pa se tako ne postiže kvaliteta i ne proizvodi SRF ( proizvod iz otpada za koji je centar izgrađen) , mjerna postaja ne mjeri sve što bi trebala , ulazna vrata prijema otpada a potrebno je popraviti i a potrebno je izvršiti i niz analiza. I tako zaključak je da analizirajući podatke sa mjerne postaje (koja ne mjeri sve što bi trebalo) da je sve po zakonu i da nema opasnosti po ljude i okoliš, objašnjavaju u Općini Viškovo.

RI0509SJ09

I tu paradoksu nije kraj, napominju, jer na upravo održanoj konferenciji »Kako poboljšati gospodarenje otpadom«, koja je u petak održana u Zagrebu i koja je okupila oko 200 sudionika iz cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskom (među kojima i predstavnici Općine Viškovo) od strane Ministarstva najavljena gradnja još 11 ovakvih centara, a kao uspješno realizirani primjeri su navedeni centri u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji.

- Uspješni jesu samo za koga, jer za lokalno stanovništvo zasigurno nisu. U pokušaju da se riješi problem gospodarenja otpadom, stvoreno je nekoliko novih a najgori od svih je narušavanje kvalitete života lokalnog stanovništva. I tako politika zaštite okoliša Republike Hrvatske u pokušaju da zaštiti okoliš ugrozi ljude, pa iz ovim putem podsjećamo da su i ljudi sastavnica okoliša.

Posljedice snose samo mještani

No, sve mjerodavne u našoj zemlji zajedno još jednom želimo podsjetiti, da je ovo županijski centar za gospodarenja otpadom, izgrađen novcem europske unije i poreznih obveznika, čiju je izgradnju osmislila i vodila država, u kojem se prerađuje otpad cijele županije i da je njegov rad mora biti briga svih, a ne samo Općine Viškovo.

1568912

I u konačnici želimo još jednom podsjetiti sve institucije da je ovaj centar trebao biti samo jedna karika u lancu sustava postupanja sa otpadom, da postoji nešto što se zove red prvenstva u postupanju sa otpadom, i da se ovdje trebalo obrađivati samo onaj dio otpada koji se ne može izdvojiti, reciklirati, ponovno upotrijebiti, napominju u Općini Viškovo.

Zašto to nije tako krivi su svi u sustavu gospodarenja otpadom no posljedice snose u ovom trenutku samo mještani Viškova, zaključuju.

I mi imamo pravo na čist zrak

- Upravo je na spomenutoj konferenciji zaključeno je kako je očito da nam vrh države nije spreman za izazove odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada, te da se trošak sustava ne smije prevaliti na leđa građana. Za financiranje sustava odvojenog prikupljanja otpada osigurana su europska sredstava a još uvijek nemamo javne pozive za vozila za odvojeno prikupljanje otpada, sortirnice, kompostane, centre za ponovnu uporabu a bez kojih nema podizanja stupnja recikliranja.

2676593

Objavljen je tek javni poziv za posude za odvojeno prikupljane reciklabilnih frakcija, papira plasitike, stakla i kartona te kompostere no u trenutku kada je tržište tih sirovina na koljenima, objašnjavaju.

Iz Općine Viškovo apeliraju: "Zato pozivamo sve jedinice lokalne samouprave naše županije, da nam pomognu u rješavanju ovog problema jer smrad stvara biootpad, pa je tako odvojeno prikupljanje biootpada prioritet u rješavanju problema kojem su svakodnevno izloženi naši mještani. Pozivamo ih jer vjerujemo da oni shvaćaju da i mi imamo pravo na čist zrak, da naša djeca imaju pravo na igru, da imamo pravo na sitna mala zadovoljstva da u ljetnoj večeri naši ljudi sjednu na terasu i gledaju Kvarner, da i naši iznajmljivači imaju pravo na goste …

I na koncu još jednom apeliramo na nadležne da osiguraju da se u centru za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije postupanje sa otpadom i prema okolišu odvija prema izdanim dozvolama i na način da se ne ugrožava okoliš a ako to nisu u stan ju osigurati, neka centar zatvore".

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
PayDo parking aplikacija