Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 0° 1
Sutra: 0° 0° 1
24. siječnja 2019.
Ispis članka: HT ne smije kupiti Optimu - Novi List

NoviList.hr

HT ne smije kupiti Optimu

Zaštita tržišnog natjecanja

5. srpanj 2013 08:29

Napisao: Gabrijela Galić

Time bi se, kako navodi AZTN u svom priopćenju, sadašnji vladajući položaj HT-a na tržištu usluga u nepokretnoj mreži dodatno povećao na 60 do 70 posto, a na pojedinim tržištima i iznad 80 posto.

HT ne smije kupiti Optimu

ZAGREB Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) zaključila je da ne postoje argumenti kojima se koncentracija Hrvatskog telekoma (HT) i Optima telekoma (OT) u predloženom obliku može ocijeniti dopuštenom.

Time bi se, kako navodi AZTN u svom priopćenju, sadašnji vladajući položaj HT-a na tržištu usluga u nepokretnoj mreži dodatno povećao na 60 do 70 posto, a na pojedinim tržištima i iznad 80 posto.

 
Agencija je, kako napominje, prijavu namjere koncentracije HT-a i OT-a zaprimila 28. lipnja. Smatraju kako su je mogli dobiti i ranije s obzirom da je postupak predstečajne nagodbe za OT počeo 11. travnja. Upravo je planom financijskog i operativnog restrukturiranja OT-a u sklopu predsječajne nagodbe, odnosno činom postavljanja HT-a za upravitelja OT-a, otvoreno pitanje konkcentracije na tržištu.

Agencija, među ostalim ističe, da propisi o zaštiti tržišnog natjecanja omogućuju podnošenje prethodne prijave namjere koncentracije i prije zaključivanja ugovora o prijenosu kontrole. Drugim riječima, OT je pri sklapanju predstečajne nagodbe trebao voditi računa o zaštiti tržišnog natjecanja i potrebi odobrenja za provedbu koncentracije.

Podsjećaju pritom da Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi nema prednost u primjeni u odnosu na Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, pa postupak predstečajne nagodbe kako predviđa taj Zakon ne može mijenjati uvjete i rokove za postupanje pri ocjeni koncentracija poduzetnika na koje AZTN obvezuje Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja