Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 9° 6
Sutra: 9° 9° 6
6. prosinca 2019.
Ispis članka: PROJEKT RINKLUZIJA Rijeka traži pomoćnika u nastavi za 61 učenika - Novi List

NoviList.hr

PROJEKT RINKLUZIJA Rijeka traži pomoćnika u nastavi za 61 učenika

JAVNI POZIV

6. kolovoz 2018 13:15

Napisao: Sanja Gašpert

Broj pomoćnika koji će biti angažiran ovisi i o tome jesu li neki učenici zajedno u razredu, pa se u tom slučaju određuje jedan pomoćnik, ali i ovisno o kojim se teškoćama kod učenika radi

Foto: arhiva Nl-a

RIJEKA Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavio je javni poziv za pomoćnike u nastavi za neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka, a u sklopu projekta RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama. Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijski, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Prava i obveze

Prema uvjetima natječaja, prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da ga završe prije početka rada. S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu u trajanju od rujna 2018. godine do lipnja 2019. godine, kojima će se definirati međusobna prava i obaveze.

– Projekt je u Rijeci već niz godina sufinanciran sredstvima europskog socijalnog fonda, ali smo prvi puta ove godine dobili sredstva za četverogodišnje razdoblje, točnije od 2017. do 2021. godine, za koje je razdoblje osigurano više od 9,7 milijuna kuna. Dakle, ovo je već četvrta RInkluzija, nakon što su tri već realzirane prthodnih školskih godina. Do sada je, točnije u razdoblju od 2014. do 2021. godine ovim projektom povučeno skoro 14 milijuna kuna za provedbu riječkog modela, kaže Mirela Pašić, asistenica suradnica projekta RInkluzija. Dodaje kako su u protekloj školskoj, 2017./2018. godini projektom bila uključena 52 pomoćnika u sedamnaest osnovnih škola, a bilo je obuhvaćeno 60 učenika.

Za ovu školsku godinu, 2018./1019., znamo da će projektom biti obuhvaćen 61 učenik. Međutim, točan broj pomoćnika ćemo znati nakon što nam Agencija za strukovno obrazovanje odraslih dostavi točna imena i prezimena učenika, a taj broj ovisi, između ostalog, i o tome jesu li neki učenici zajedno u razredu, pa se u tom slučaju određuje jedan pomoćnik, ali i ovisno o kojim se teškoćama kod učenika radi. Ipak, mislimo kako će broj pomoćnika biti približan kao i prošle školske godine, dakle njih pedesetak, a govorimo o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, kaže Pašić.

Rok 13. kolovoza

Prijave za pomoćnike u nastavi podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, s napomenom »Prijava za pomoćnike u nastavi«. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Trpimirova 2, 51000 Rijeka. Rok za podnošenje prijave je do 13. kolovoza. Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona 051/209-950 ili na e-mail adresu mirela.pasic@rijeka.hr. Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.