Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
27. siječnja 2020.
Uputili primjedbe na idejni projekt

Općina Viškovo zatražila obustavu postupka izdavanja lokacijske dozvole za sanaciju crne jame Sovjak

Snimio Sergej DRECHSLER
Snimio Sergej DRECHSLER
Autor:
Objavljeno: 29. lipanj 2016. u 18:42 2016-06-29T18:42:00+02:00

Zabrinjava činjenica da se idejni projekt izrađuje bez sudjelovanja jedinice lokalne samouprave na čijem se području sanacija planira provesti, i to nakon svih napora i angažmana koje je Općina Viškovo poduzela, kako bi se ovaj ekološki problem konačno trajno sanirao, ističe načelnica Udović

VIŠKOVO - Općina Viškovo zatražila je obustavu postupka izdavanja lokacijske dozvole zahvata sanacije crne jame Sovjak u Viškovu, u kojoj je, u neposrednoj blizini obiteljskih kuća, do 1990. godine deponirano 150.000 kubičnih metara industrijskog otpada, jer idejni projekt nije u skladu sa zahtjevima lokalne zajednice. U izjašnjenju poslanom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, koje vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole, iz Općine navode da  idejni projekt nije ni u skladu s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata sanacije crne jame Sovjak za okoliš, temeljem kojeg se ovaj zahvat mora provesti. Od Ministarstva graditeljstva stoga se traži da odbaci zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

Općina Viškovo ujedno od nositelja sanacije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, traži da projekt uskladi sa zahtjevima lokalne zajednice te sanaciju u konačnici provede na siguran način  po stanovništvo i okoliš.

- Općina Viškovo smatra da nisu na pravilan način u idejni projekt uvršteni svi objektivni i opravdani zahtjevi općine i lokalne zajednice, prepoznati u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te ostali zahtjevi poput monitoringa sastava otpada, video nadzora lokacije tijekom izvođenja radova ili mogućnosti natkrivanja jame i radnih prostora, za što je zajednički s nositeljem zahtjeva i nadležnim ministarstvom utvrđeno da je nužno provesti te da će se takve mogućnosti dodatno analizirati, navodi načelnica Viškova Sanja Udović.

U  Općini su utvrdili da pojedine zaštitne mjere, oprema i bitni dijelovi cijelog sustava za praćenje, zaštitu i sprečavanje emisija u okoliš te zaštite stanovništva prilikom sanacije nisu prikazani niti planirani u idejnom projektu na zadovoljavajući način. 

- Smatramo navedeno bitnom odrednicom projekta u ovoj fazi razrade i definiranja obuhvata zahvata, iako je rješenjem, temeljem kojeg se sanacija mora provesti, predviđeno da će se to definirati u fazi izrade glavnih projekata. Ako se sve to ne definira odmah sada, takav pristup projekta može imati negativne posljedice po razvoj projekta s vremenskog, financijskog, zakonodavnog, tehničkog i osobito aspekta zaštite stanovništva i okoliša, dodaje načelnica Udović.

Općina Viškovo uputila je niz drugih primjedbi na projekt u cilju osiguravanja optimalnih uvjeta sanacije i održavanja lokacije jame nakon okončanja radova, a kao odgovorni vlasnici zemljišta zatražili su da se već u idejnom projektu pravilno projektira oborinska odvodnja i prometno rješenje te definira način zaštite okolnih površina. Kao osobit problem u Općini vide činjenicu da projektom nije dokazan način osiguravanja dostatnih količina zaštitnih voda, predviđenih kao zaštitni sloj nad jamom, za vrijeme vađenja sadržaja, te za rad vodenih topova, čija je funkcija smanjenje utjecaja i zagađenje zraka. Projektom čak nije predviđen niti priključak vode, upozoravaju u Općini, navodeći da samo sveobuhvatna i svrhovita projektna rješenja mogu osigurati kvalitetnu i sigurnu sanaciju.

- Zabrinjava činjenica da se idejni projekt izrađuje bez sudjelovanja jedinice lokalne samouprave na čijem se području sanacija planira provesti, i to nakon svih napora i angažmana koje je Općina Viškovo poduzela, kako bi se ovaj ekološki problem konačno trajno sanirao. Pravilno planiranje sanacije dovodi se u pitanje, bez ključnog dionika ovako zahtjevnog projekta, a to je svakako lokalno stanovništvo sa svim svojim potrebama i zajednica u cjelini. Neslaganje s projektom iskazujemo upravo iz razloga da se sanacija ove ekološki opasne lokacije provede efikasno, brzo i bez komplikacija i zastoja koje prate svaki složeni projekt poput ovoga, ako se ne planira, projektira i provodi uvažavajući sve rizike u svim fazama projekta, zaključuje načelnica Udović.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu
Biramo najbolje privatne iznajmljivače

Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu