Petak, 27. ožujka 2015.

u tiskanom Posljednje putovanje legendarnog Jadrolinijinog broda: »Liburnija« kreće na zadnju plovidbu u – tursko rezalište

»Liburnija« je odavno trebala završiti u rezalištu, ali je svake godine prodaja broda prolongirana ponajviše zbog potrebe održavanja dužobalne linije Rijeka – Dubrovnik  5


Pročitajte u: Rijeka