Četvrtak, 24. travnja 2014.

3. maj isporučio četiri teglenice švedskom naručitelju

Teglenice namijenjene za plovidbu rijekom 3. maj je sagradio za švedsku tvrtku Wisby Tankrs AB

foto Novo šetalište otkriva prekrasne vizure skrivenih dijelova kanjona Rječine

Šetnicom se zasad može stići iz centra grada do Matešićevih mlinova ispod Orehovice, a plan je da se, uz obnovu porušenih mostova, poveže s postojećom šetnicom što vodi uz Rječinu od Pašca uzvodno 12

Nastavlja se projekt Riječkih šetnica Spašeno pet koza u kanjonu Rječine Rječina postala galerija na otvorenom

Pročitajte u: Rijeka