Srijeda, 26. studenog 2014.

Gradu Rijeci uvjetno mišljenje državne revizije, Obersnel u tome ne vidi ništa novo ni zabrinjavajuće

Državni revizori utvrdili su da manjak prihoda u 2013. godini iznosi oko 35 milijuna kuna, a iz prethodnih godina prenesen je manjak od 175 milijuna kuna, odnosno utvrđen je ukupan manjak od gotovo... 6


Pročitajte u: Rijeka