Idemo ispočetka

Sve inspekcije opet će pod isti krov: Pet godina nakon ukidanja vraća se Državni inspektorat

Gabrijela Galić

snimio Sergej Drechsler

snimio Sergej Drechsler

Ocjenjuje se da će objedinjavanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata pridonijeti učinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova i usklađenijem djelovanju u nadzoru primjene propisa te racionalnijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada.ZAGREB – Pet godina od ukidanja Državnog inspektorata i preseljenja gospodarskih inspekcija pod okrilje resornih ministarstava, Vlada ponovo formira to tijelo. Iako je, prema najavama, jedinstveni Državni inspektorat trebao već odavno početi s djelovanjem, zakonodavni okvir za njegov povratak tek se priprema. No, s prvim danom iduće godine, Državni inspektorat trebao bi započeti s radom, a pod njegovo okrilje vratit će se inspektori rada i zaštite na radu kao i ostale gospodarske inspekcije poput sanitarne, turističke, tržne, veterinarske, fitosanitarne, lovne, građevinske, zaštite okoliša…


Za samostalnog djelovanja inspekcija proteklih godina, kako se objašnjava prijedlogom zakona o državnom inspektoratu, pokazali su se određeni nedostaci u djelovanju inspekcijskih službi na otkrivanju i suzbijanju nezakonitosti u ponašanju gospodarskih subjekata. Ti su nedostaci, kako se navodi, uvjetovani podjelama nadležnosti u obavljanju inspekcijskih poslova.


Novosti u radu


Ocjenjuje se da će objedinjavanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata pridonijeti učinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova i usklađenijem djelovanju u nadzoru primjene propisa te racionalnijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada. Resorno ministarstvo gospodarstva smatra i da će inspekcije pod istim krovom imati pozitivan učinak na sivu ekonomiju, odnosno njeno suzbijanje.
Jedna od novosti u radu inspektora bit će nepokretanje prekršajnih postupaka u slučajevima kada nadzirana pravna ili fizička osoba otkloni nepravilnosti i nedostatke tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja. Postupak se neće pokretati i ako je za utvrđenu nepravilnost donijeto rješenje i nadzirana osoba je postupila po izvršnom rješenju inspektora ili je postupila dragovoljno po rješenju prije nego što je isto postalo izvršno. Iznimka nepokretanja prekršajnog postupka odnosit će se i na slučajeve kada nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u roku određenom u naredbi otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke.


Bez iznimki


No, takve iznimke nisu moguće ako je povredom propisa počinjen prekršaj kojim se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, kao i okoliš te u slučajevima kada je isti prekršaj nadzirana osoba počinila unatrag godinu dana.


Radom Državnog inspektorata upravljat će glavni državni inspektor. On će, kako se predlaže, imati položaj državnog tajnika i državni je dužnosnik kojeg će Vlada imenovati na mandat od pet godina. Gotovo dvije godine, od kada je najavljen povratak Državnog inspektorata, špekulira se kako je to mjesto osigurano za Andriju Mikulića, prvog čovjeka zagrebačkog HDZ-a i predsjednika zagrebačke gradske skupštine.