Hoćemo li prosperirati?

Što nakon uvođenja eura: Hoće li se ikome isplatiti refinanciranje kredita?

Aneli Dragojević Mijatović

foto: Vedran Karuza

foto: Vedran Karuza

"U kratkoročnom razdoblju ne očekujemo bitne promjene kamatnih stopa u odnosu na njihove dosadašnje razine, zaključuju u Erste banci..."RIJEKA – Hoće li uistinu doći do dodatnog pada kamatnih stopa na kredite građana, kako budemo sve bliže eurozoni, kao što najavljuju iz Vlade i Hrvatske narodne banke, pitali smo i poslovne bankare, da čujemo što kažu. Kamate su bile u padu i prije korona krize, no pandemija i zatvaranje naštetili su ekonomiji, pa je pitanje kako će se sve te silnice ukrstiti i odraziti na cijenu novca. Sada i središnje banke tiskaju novac da bi ublažile posljedice pandemije na gospodarstvo, pa i to ide u prilog tvrdnji u nastavku ere jeftinog novca, a što je izvanjski faktor i nije vezan s našim uvođenjem eura.


Ako se, međutim, nakon velikog pada ne uspije pokrenuti rast, svaka će ekonomija plaćati vlastitu premiju rizika. Ništa, dakle, nije isključeno. Isto tako, ako su pak najave takve da će kamate padati, zašto bi onda netko sada tražio kredite s fiksnom stopom. No, to je stvar preferencije, povjerenja u određeni scenarij, očekivanja i odvagivanja rizika. Banke smo pitali i hoće li ponuditi mogućnost refinanciranja skupljih kredita jeftinijim, i to bez naknada, pa i onih za prijevremenu otplatu. Evo što kažu.


U Erste banci vele da su posljednjih godina kamatne stope bilježile trend kontinuiranog smanjenja te povijesno najniže razine, što je posljedica ekspanzivnih politika centralnih banaka na globalnoj razini, povoljnih makroekonomskih trendova, visokog stupnja likvidnosti bankarskog sustava te kontinuiranog pada troška rizika, odnosno smanjivanja udjela tzv. loših plasmana.
– Sigurno je da će povećanje neizvjesnosti, uzrokovano trenutačnom situacijom povezanom s globalnom pandemijom koronavirusa, u određenoj mjeri utjecati na trend njihovog daljnjeg pada, koji bi privremeno mogao biti zaustavljen. No, ono što se može predvidjeti je da će se na globalnoj razini i dalje zadržati trend niskih kamatnih stopa koji je započeo prije nekoliko godina, a traje i danas. Načelno govoreći, ulaskom u eurozonu, odnosno uklanjanjem tečajnih rizika, i kamatne stope bi trebale padati, odnosno one bi trebale biti niže unatoč činjenici da je važan i individualni rizik zemlje.


Zaključno, u kratkoročnom razdoblju ne očekujemo bitne promjene kamatnih stopa u odnosu na njihove dosadašnje razine, zaključuju u Erste banci. Na drugo pitanje odgovaraju da, »načelno govoreći, postojeći i novi klijenti Erste banke uvijek imaju mogućnost refinancirati postojeće obveze kreditima iz aktualne ponude banke.«


Erste bez naknade


– Moguće je refinancirati postojeće kredite odobrene u drugim bankama, kao i postojeće kredite odobrene u Erste banci. Treba napomenuti kako se kod refinanciranja primjenjuje pravilo da se namjenski krediti mogu refinancirati novim kreditom iste namjene. Načelno je moguće i nenamjenskim kreditom refinancirati namjenski kredit, no pritom je važno napomenuti da su nenamjenski krediti u pravilu nešto skuplji.


Prilagođavanje kreditne ponude

»Pozorno pratimo kretanja na tržištu i sukladno tome prilagođavamo našu kreditnu ponudu koju održavamo vrlo konkurentnom i u visini kamatnih stopa. PBZ u sklopu svoje široke ponude kredita omogućuje refinanciranje kredita realiziranog u Banci (i u drugim bankama) novim kreditom sukladno trenutno važećim uvjetima. Naknada za prijevremenu otplatu kredita se ne naplaćuje bez obzira na vrijeme ugovaranja kredita. Kamatne stope za refinanciranje postojećih kredita, jednake su trenutno važećim uvjetima za pojedinu vrstu kredita (stambeni, gotovinski).
Ovisno o odabranom modelu kredita za refinanciranje te kreditnoj sposobnosti klijenta, rokovi otplate novog kredita kojim se refinancira postojeći može biti dulji ili kraći od roka otplate po postojećem kreditu«, ističu u PBZ-u.

Iako banka ne naplaćuje naknadu za prijevremenu otplatu kredita, kod refinanciranja kredita osim na kamatnu stopu novog kredita, važno je obratiti pažnju i na inicijalne troškove vezane uz odobrenje novog kredita koji se odnose na: naknadu za obradu novog kreditnog zahtjeva, troškove javnog bilježnika vezane uz ovjeru ili solemnizaciju instrumenata osiguranja i ugovorne dokumentacije te neke druge troškove. Ako je riječ o kreditu osiguranom založnim pravom na nekretnini, tada klijenti trebaju biti spremni i na dodatni trošak procjene vrijednosti nekretnine, poručuju u Ersteu.


Drugim riječima, da interpretiramo, tko god se odluči refinancirati postojeći kredit novim, morat će dobro odvagnuti isplati li mu se to, odnosno je li razlika u kamati tolika da kompenzira ostale troškove koje će mu taj zahvat prouzročiti. Njih nitko neće platiti za klijenta – mora ih snositi sam.


U Ersteu dodatno pojašnjavaju da se za sve kredite sa stambenom namjenom ili uz hipoteku, naknada za obradu kreditnog zahtjeva ne naplaćuje, dok ista naknada u Erste banci neće biti naplaćena niti za gotovinske kredite, uz uvjet da klijenti zahtjev za obradu kredita podnesu putem internetske stranice banke, uz online zahtjev.


U Raiffeisen banci kažu da je ulazak u ERM II korak prema uvođenju eura.


– Uvođenjem eura nestat će tečajni rizik te će cijena za zaštitu od tog rizika koja je sadržana u kamatnim stopama na kredite u kunama nestati. Drugim riječima, kamatna stopa na kredite u kunama izjednačit će se s kamatnom stopom na kredite u eurima. Proces izjednačavanja kamatnih stopa odvijati će se postupno, a brzina će ovisiti o izglednosti roka u kojem će Hrvatska uvesti euro. Nakon ulaska u europodručje, na kamatne stope za kredite povoljno će djelovati i drugi čimbenici koji povećavaju sigurnost poslovanja kreditnih institucija, poput unaprjeđenja pravnog okvira i zaštite vjerovnika. Stoga bi kamatne stope na eurske kredite trebale biti niže nakon uvođenja eura. Dinamika i smjer prilagodbe kamatnih stopa ovisit će i o promjenama na financijskim tržištima. Trenutno Europska središnja banka vodi izrazito ekspanzivnu monetarnu politiku kojom održava cijenu kapitala na povijesno najnižim razinama. Ovisno o tome koliko dugo će Hrvatska provesti u ERM II, moguće je da se do uvođenja eura promijene ciljevi ECB-a, a time i temeljne kamatne stope, što bi se moglo odraziti i na kamatne stope koje kreditne institucije nude klijentima, tumače u RBA. Vezano za refinanciranje kredita, kod njih se krediti i sada mogu refinancirati, a naknada za prijevremenu konačnu otplatu naplaćuje se sukladno tarifi Naknada za kredite građana koja je javno dostupna na stranici banke www.rba.hr.


Teško predvidjeti


Iz OTP-a poručuju da je »jako teško u ovom trenutku išta konkretno govoriti o kretanju kamatnih stopa koje su povijesno na najnižim razinama, međutim za očekivati je da će nestankom valutnog rizika, a samim time i smanjenja rizika kreditiranja te sa smanjenim troškovima regulacije, prije svega stope obvezne rezerve, dodatno utjecati na još povoljnije uvjete kreditiranja.


– OTP banka kao referentnu kamatnu stopu koristi NRS, a što predstavlja prosječnu cijenu depozita građana u RH. Trenutni procesi su samo nastavak dugogodišnjeg trenda smanjenja cijene novca i rasta likvidnosti, te očekujemo da će se isti i nastaviti, te da će cijena domaće štednje, a time i referentna kamatna stopa, nastaviti padati. Rast kamatnih stopa mogao bi biti potaknut padom likvidnosti ili rastom rizika RH, koji bi se posredno odrazio na rast cijene domaće štednje, ali ne smatramo ovaj scenarij izglednim, kažu u OTP-u. Sve kredite je, navode, moguće refinancirati nekim od kredita iz aktualne ponude banke. Banka ne naplaćuje trošak prijevremene otplate kredita, ali uz ovakvu transakciju mogu se javiti dodatni troškovi na koje banka nema utjecaja, kao što su troškovi javnog bilježnika ili ponovne procjene nekretnine kao kolaterala, poručuju iz ove banke.