Kad ima koristi

Neki puta stranačke boje nisu bitne: Svi župani pozdravljaju ovu odluku Vlade

Jagoda Marić

Dosad su županije predlagale granice pomorskog dobra, a odluku je donosilo Povjerenstvo u Ministarstvu mora / arhiva NL

Dosad su županije predlagale granice pomorskog dobra, a odluku je donosilo Povjerenstvo u Ministarstvu mora / arhiva NL

Predsjednik Zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk (HDZ) ističe da je za županije baš taj prvi korak gdje dobivaju ovlasti kad je u pitanju pomorsko dobro i najvažniji, odnosno da je po njemu važniji od zoniranja obaleNamjera Vlade da određivanje granica pomorskog dobra u potpunosti prepusti županijama ima podršku svih župana s kojima smo razgovarali o tome, a koji na teritoriju županija koje vode imaju pomorsko dobro, neovisno o tome kojoj političkoj opciji pripadaju. Dosad su županije predlagale granice pomorskog dobra, ali je odluku donosilo Povjerenstvo u Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, ali novim zakonom o pomorskom dobru, koji Vlada planira donijeti do kraja ožujka sljedeće godine, ti bi se poslovi decentralizirali.Županije bi novim zakonom, kako doznajemo, mogle dobiti i više novca u raspodjeli prihoda od koncesija. Koncesijska naknada od koncesijske dozvole, koju daje županija, dijeli se sada na tri dijela, između države, županije te gradova i općina na čijem se području nalazi pomorsko dobro. Tako će biti i ubuduće, ali se razmišlja da se novac od koncesijskog odobrenja, kojeg daju gradovi i općine, ubuduće dijeli na isti način, odnosno da trećinu dobiju županije, koje dosad nisu sudjelovale u raspodijeli tih sredstava.Nikome pogodovati
– Podržavamo svaku decentralizaciju, pa i onu koja će značiti da će županije određivati granice pomorskog dobra na svom teritoriju. Povjerenstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dosad je bilo usko grlo za taj posao i mislim da je dobar prijedlog da se taj posao prepusti županijama, kazao nam je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina (SDP), uz ogradu da prijedlog zakona ne može komentirati jer ga još, kao ni hrvatska javnost, nije vidio, te da će o njemu moći više reći kad ga Vlada, odnosno Ministarstvo, puste u javno savjetovanje.


Kad je u pitanju Vladina najava zoniranja obale, koju objašnjava time da su »u trenutku kod svakog raspisa javnog natječaja za dodjelu koncesije početni iznosi naknade za koncesiju isti, a kroz zoniranje bi se omogućilo da se na atraktivnijim lokacijama početni iznosi naknade za koncesiju budu znatno viši nego na manje atraktivnim«, Komadina kaže da treba vidjeti kako Vlada planira zakonski urediti taj plan. Vjeruje da bi možda najbolje bilo da se odredi najmanji i najveći iznos naknade, kako bi se tako osiguralo da se kod dodjele koncesija nikome ne pogoduje.


Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban (HDZ) također podržava Vladine planove, ali dodaje da on misli kako bi ovlasti u određivanju granica pomorskog dobra možda trebalo dati i velikim gradovima, primjerice Splitu ili Rijeci.


– To je moje mišljenje, mislim da se u izradi zakona dosad o tome nije govorilo, ali imamo dovoljno vremena za prijedloge. Svakako će biti puno i prijedloga, mišljenja i primjedbi, donijeti novi zakon o pomorskom dobru nikako neće biti lak zadatak – napominje Boban, koji vjeruje da je odluka o decentralizaciji dobar prvi korak.


Predsjednik Zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk (HDZ) ističe da je za županije baš taj prvi korak gdje dobivaju ovlasti kad je u pitanju pomorsko dobro i najvažniji, odnosno da je po njemu važniji od zoniranja obale. Dodaje da je Zajednica koju vodi uključena u razgovore u sklopu izrade novog zakona o pomorskom dobru, a to potvrđuje i odgovor koji smo dobili iz kabineta istarskog župana Valtera Flege.


Važna atraktivnost


U Istarskoj županiji ističu da su uključeni u izradu Nacrta prijedloga novog Zakona o pomorskom dobru putem svojih predstavnika iz gradova i županije, koji poznaju problematiku pomorskog dobra. »Istarska županija se zalaže za decentralizaciju, odnosno za spuštanje nadležnosti i ovlasti s državne na regionalnu i lokalnu razinu. Smatramo da je dobro da se prenese ovlast utvrđivanja pomorskog dobra i nadležnost za upravljanjem nad pomorskim dobrom«, poručuju iz te županije.


Što se tiče određivanja visine fiksne naknade ovisno o atraktivnosti, iz Istarske županije napominju da to nije nikakva novina, jer je ona propisana u pozitivnim pravnim propisima.