Stručni skup

Plutajući LNG terminal – najrealnija varijanta

Marinko Glavan

Foto Silvano Ježina

Foto Silvano JežinaRIJEKA U srpnju i kolovozu ove godine tvrtka LNG Hrvatska razgovarat će s kompanijama koje imaju u vlasništvu ili upravljaju brodovima-terminalima za ukapljeni prirodni plin (LNG), nakon čega će krenuti u pripremu međunarodnog tendera za plutajući LNG terminal na otoku Krku, potvrdio je direktor LNG Hrvatske Goran Frančić na stručnom skupu pod nazivom »LNG terminal i pomorska industrija«, održanom na Pomorskom fakultetu u Rijeci.


Na pitanje jesu li već započeli pregovori s brodovlasnicima, te hoće li LNG Hrvatska graditi novi brod-terminal, ili angažirati neki od postojećih Frančić je odgovorio kako je LNG terminal na Krku specifičan zbog uvjeta koje je postavila Europska unija koja projekt sufinancira sa 102 milijuna eura.


Jedinstven projekt 


– Još nije odlučeno, ali ovo je jedinstven projekt, jer EU od nas zahtijeva, kao glavni uvjet za sufinanciranje, da budemo vlasnik broda. Dakle, moramo kupiti brod, a s nekom od kompanija koje imaju iskustvo u upravljanju takvim plutajućim terminalima nakon toga treba dogovoriti suradnju u operativnom vođenju terminala. Zbog toga smo već posjetili brodogradilišta u Koreji i Singapuru koja grade tu vrstu brodova, rekao je Frančić, dodavši kako će konačna odluka o investiranju u terminal na Krku biti donesena u prvom kvartalu iduće godine.
– Za pokretanje investicije treba posložiti sve potrebne dozvole, ispuniti tehničke uvjete, ali i komercijalne, odnosno ugovoriti zakup kapaciteta terminala, te zatvoriti financijsku konstrukciju. Ako se sve to posloži, vjerujem da ćemo pokrenuti realizaciju projekta – kazao je Frančić.


Najbliže realizaciji 


Na skupu je profesor Damir Zec izložio razvoj ideje gradnje LNG terminala od devedesetih godina prošlog stoljeća do danas, ističući kako je varijanta plutajućeg terminala najbliža realizaciji.


– Kada se osvrnemo unatrag, mogu reći da smo ovoga puta najbliže realizaciji projekta. Ovo je najrazumniji pristup, s najvećim stupnjem vjerojatnosti da bude ostvaren, jer se provodi u racionalnim okvirima po pitanju kapaciteta, poslovne opravdanosti i fleksibilnosti – rekao je Zec. Upravo fleksibilnost i poslovna opravdanost su među najvećim prednostima brodova terminala, istaknuo je u svom izlaganju kapetan Darian Turk, koji je sudionike upoznao s razlikama, odnosno prednostima i manama plutajućih terminala u odnosu na fiksne, kopnene LNG terminale. Na skupu su, uz stručnjake s Pomorskog fakulteta, sudjelovali i brojni drugi iz područja pomorstva i drugih gospodarskih grana.