Ž

P. N.

Konsolidirani proračun PGŽ-a 1,32 milijarde kuna, najveći dosadPRORAČUN ŽUPAN KOMADINA 11.11.2019. 15:33Izvor:HinaRIJEKA, 11. studenoga 2019. (Hina) – Konsolidirani proračun Primorsko-goranske županije za iduću godinu iznosit će 1,32 milijarde kuna i bit će dosad najveći, 388,5 milijuna kuna veći nego lani, rekao je u ponedjeljak župan Zlatko Komadina.

Komadina je istaknuo da bi proračun, kad bi mu se dodali prihodi Županijske uprave za ceste i županijskih lučkih uprava, bio veći i od 1,5 milijarda kuna.


Na konferenciji za novinare kazao je da županija u novu proračunsku godinu ulazi s novim uvjetima, s novim poreznim mjerama i obvezom pokrivanja uvećanih materijalnih prava zaposlenika u školstvu i zdravstvu, te preuzima poslove i zaposlenike Ureda državne uprave.


Od siječnja će u Županijskoj upravi biti zaposleno 315 ljudi, a u taj broj uračunato je 129 službenika Ureda državne uprave koji će prijeći u županiju. Bez obzira na to, ostaje 11 upravnih odjela, rekao je Komadina.
Pročelnik za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat naveo je da su prihodi realno planirani te da su županijski rashodi i izdatci, bez proračunskih korisnika, u 2020. planirani na razini 405 milijuna kuna te su u odnosu prema lani veći za 16,1 milijun kuna.


Povećanje konsolidiranog proračuna ponajprije je rezultat uključivanja rashoda za zaposlene u konsolidirani proračun županije, rekao je Parat i dodao da su na toj osnovi rashodi i prihodi konsolidiranog proračuna povećani za 356,3 milijuna kuna.


Drugi razlog znatnog povećanja proračuna je preuzimanje poslova i službenika državne uprave od siječnja 2020., za što je u proračunu osigurano 29 milijuna kuna, a država će županiji nadoknaditi 22,5 milijuna.


Parat je objasnio da se proračun za 2020. ne mijenja samo u opsegu, nego i u strukturi te da se udjel za zdravstvo smanjuje na 37,1 posto, a za obrazovanje raste na 37,4 posto, što je posljedica uključivanja plaća školskih ustanova u konsolidirani proračun.


Prijedlog županijskog proračuna za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. poslan je na razmatranje i prihvaćanje Županijskoj skupštini.