USPJEH

Veliko priznanje za prof. dr. Teu Schnurrer-Luke Vrbanić i riječki KBC: Riječka liječnica u odboru UEMS-a

Barbara Čalušić

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

Povodom imenovanja Schnurrer-Luke Vrbanić čestitao je ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić naglasivši da je ponosan na taj uspjeh, dodajući da je riječ o velikom priznanju i za riječki KBC.RIJEKA – Prof. dr. Tea Schnurrer-Luke Vrbanić, pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka ušla je odbor Europskog udruženja liječnika specijalista (European Union of Medical Specialists – UEMS) u Sekciji za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (Physical and Rehabilitation Medicine).


Schnurrer-Luke Vrbanić u novoj funkciji članice Boarda UEMS-a upravo prisustvuje virtualnom jesenskom sastanku »Virtual Riga General Assembly« na kojem se raspravlja o ključnim iskoracima u razvoju specijalnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.


Povodom imenovanja Schnurrer-Luke Vrbanić čestitao je ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić naglasivši da je ponosan na taj uspjeh, dodajući da je riječ o velikom priznanju i za riječki KBC.
UEMS je krovno tijelo za specijalističko usavršavanje doktora medicine u EU-u, osnovano 1958. godine i iznimno je važno za harmonizaciju specijalističkog usavršavanja u Hrvatskoj u odnosu na programe i njihovo punopravno međunarodno priznavanje.
Kvaliteta specijalističkog usavršavanja i stroga kontrola stjecanja praktičnih kompetencija u fokusu su u KBC Rijeka, ali i na nacionalnoj razini. Vrlo aktivno je Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine koje vodi državni tajnik Ministarstva zdravstva i predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Rijeka dr. Željko Plazonić.


U radu povjerenstva niz godina sudjeluje ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić, a presudan doprinos daje bivša dekanica Medicinskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. Nada Čikeš koja obnaša dužnost potpredsjednice UEMS-e na europskoj razini te svojim zagovaranjem nacionalnih interesa, napretka i izvrsnosti doprinosi kvaliteti diplomiranih doktora u Hrvatskoj.