Već sedme

U tijeku izmjene Prostornog plana za područje Malinska – Dubašnica. Ove se najviše tiču poljoprivrednika

Mladen Trinajstić

Zahtjevi za izgradnjom gospodarsko-poljoprivrednih objekata prihvaćat će se isključivo ako prijavitelji imaju registrirani OPG, obrt ili tvrtku za bavljenje poljoprivredom na prostoru općineMALINSKA – Temeljem zaključka Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općina Malinska-Dubašnica, a u cilju omogućavanja izgradnje poljoprivrednih građevina izvan građevinskih područja naselja, predstavnici Jedinstvenog upravnog odjela spomenute krčke jedinice lokalne samouprave uputili su ovih dana svim zainteresiranim poljoprivrednicima obavijest da su u tijeku VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica, najvažnijeg prostornoplanskog dokumenta kojim se, među ostalim, planira i omogućavanje izgradnje poljoprivrednih građevina u izvangrađevinskim područjima naselja.


Naravno, gradnja poljoprivrednih i pomoćnih građevina te vrste namijenjenih isključivo onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom bit će omogućena samo prema strogim, Planom definiranim kriterijima.


Treća kategorija


Kako je u toj obavijesti sad navedeno, zahtjevi za izgradnjom gospodarsko-poljoprivrednih objekata prihvaćat će se isključivo ako prijavitelji imaju registrirani OPG, obrt ili tvrtku za bavljenje poljoprivredom na prostoru općine Malinska-Dubašnica, i to najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva. Zahtjevi takve vrste neće se prihvaćati ukoliko poljoprivrednici (OPG-ovi ili tvrtke) ne ulaze u najmanje treću kategoriju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, sukladno kalkulatoru za izračun tog parametra koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede na svojim web stranicama. Organizatori i provoditelji tog postupka navode i da se pri izračunu vrijednosti ovog pokazatelja u obzir uzimaju samo poljoprivredne površine ili pak grla stoke koja se nalaze na prostoru općine Malinska-Dubašnica.
Sukladno odrednicama budućeg PPU-a, maksimalna tlocrtna površina takvih objekata moći će biti 30 četvornih metara, dok je najveća moguća visina budućih poljoprivrednih građevina propisana na 3,20 metara. Spomenuti objekti neće se moći podizati u prostoru bližem od stotinu metara od morske obale. Ako je namjena tih budućih objekata čuvanje stoke ili peradi, oni se k tome neće smjeti graditi niti u zoni koja je bliže od 100 metara od granice građevinskih područja i građevinskih zemljišta izvan građevinskog područja.


Javna rasprava


Za ovu vrst izgradnje, odnosno takav način unapređivanja svoje poljoprivredne proizvodnje, lokalni poljoprivredni proizvođači, naravno, ukoliko njihovi planovi udovoljavaju svim navedenim kriterijima, mogu već sad pisanim putem predavati svoje zahtjeve nadležnim općinskim službama, i to osobno (u pisarnici Općine), poštom, ali i posredstvom elektroničke pošte na [email protected] Krajnji rok za predaju zahtjeva nije određen datumom, ali neće moći biti nakon zaključenja postupka javne rasprave koja bi trebala započeti do kraja godine, i koja će potrajati trideset dana, zaključuju malinskarski općinari, napominjući da oni koji s takvim svojim zahtjevom zakasne, svoj plan neće moći »uklopiti« u pokrenuti postupak definiranja novog temeljnog prostornoplanskog dokumenta te krčke općine.