VAŽNA INVESTICIJA

Prva faza radova uvod u izgradnju kružnog toka Mel u Novom

Franjo Deranja

Foto Franjo Deranja

Foto Franjo Deranja

Sveukupna vrijednost projekta je 460 milijuna kuna, a više od polovine tog iznosa – 261 milijun – čini europski novacNOVI VINODOLSKI – Na novljanskom predjelu Mel počeli su radovi na prvoj etapi gradnje sustava aglomeracije, što je zajednički projekt gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog. Projekt obuhvaća naselja Novi Vinodolski, Povile i dio predjela Grabrova, što su dijelovi gradskog područja Novoga, a projektom su obuhvaćeni i Crikvenica i Selce, kao dijelovi gradskog crikveničkog područja.


Aktualna prva etapa radova na predjelu Mel prethodnica je radova na gradnji i regulaciji novog kružnog toka na tom istoimenom raskrižju, na predjelu Mel. Time će svrhovitije i racionalnije biti uređen protok cestovnih vozila prema središtu grada, te prema Vinodolskoj dolini, Bribiru i ostalim mjestima, a također i prema spoju s Jadranskom turističkom cestom, magistralom.


– Radovi na prvoj etapi izvedbe projekta aglomeracije učinit će logičnim nastavak radova na tom projektu, ali će istodobno biti omogućen početak i nastavak te dovršenje radova na gradnji i uređenju kružnog toka na predjelu Mel, rekao je Velimir Piškulić, gradonačelnik Novog Vinodolskog.


Široko partnerstvo
Ugovor o partnerstvu između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, zatim Crikvenice, Novog Vinodolskog te KTD-a Vodovoda Žrnovnica potpisan je prije nešto više od dvije godine (u srpnju 2018. godine). Sveukupna vrijednost projekta je 460 milijuna kuna, dok je od toga 261 milijun europskog novca, te 39 milijuna kuna sredstava Hrvatskih voda koliko će još osigurati i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (ranije Ministarstvo zaštite okoliša i energetike).


Crikvenička EKO-Murvica i Vodovod Žrnovnica zajednički će pridonijeti s još 28 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta, zajedno s PDV-om, jest 459.545.345,35 kuna što je jedna od najvećih investicija u ovom kraju u posljednje vrijeme.


Glavnina projekt – oko 63 posto – bit će izgrađeno na području Grada Crikvenice, a ostalo na području Grada Novog Vinodolskog. Svrha projekta je usklađivanje ovih područja s direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju, ali i s direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. U tu svrhu bit će izgrađena i dva pročistača, i to po jedan na području Crikvenice, odnosno na području Novog Vinodolskog.


Kilometri infrastrukture


Projekt predviđa izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe u duljini od 16 kilometara i ukupno 76 kilometara kanalizacije. U sustavu odvodnje bit će izgrađeno 13 novih crpnih stanica, dok će 11 postojećih biti rekonstruirano.


Uz to, pripremljen je i projekt pod nazivom »Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Klenovica-Smokvica-Vinodolska općina« koji računa i s aplikacijom radi prijave za sufinanciranje europskim novcem. Projekt koji se već naziva epohalnim i »projektom stoljeća« predviđa i futurističke trendove u razvoju većih mjesta i gradova, pa se potrošnja vode za Crikvenicu kalkulira s brojem stanovnika – ali i turista – od 31 tisuću, što je znatno više od sadašnjih 11 tisuća stalnih građana, a slični trendovi razvitka vezuju se i uz buduće, uzlazne veličine na gradskom području Novog Vinodolskog.


U odnosu na sveukupni obuhvat projekta, aktualni početak tek prve etape radova u Novom Vinodolskom što će prethoditi gradnji i uređenju kružnog toka Mel potkraj ove godine, tek je manji dio posla što se planira i očekuje.