Pravosudna konferencija

Plenković: Tužiteljstvo i sudovi u svojem radu lišeni bilo kakvog pritiska vlade

Hina

Foto: D. KOVAČEVIĆ

Foto: D. KOVAČEVIĆ

Premijer je istaknuo da su neovisnost pravosuđa pravo i povlastica koja je dobivena u interesu vladavine prava te da se ona mora vezati uz odgovornost i profesionalnostPremijer Andrej Plenković ocijenio je u utorak, sudjelujući na otvaranju pravosudne konferencije Vrhovnog i Ustavnog suda na kojoj sudjeluju i suci ostalih hrvatskih sudova i Suda EU, da su tužiteljstvo i sudovi u svojem radu lišeni bilo kakvog pritiska vlade.


”Državno odvjetništvo, Uskok i sudovi su u svojem radu samostalni i neovisni, lišeni bilo kakvog političkog pritiska vlade. Postoji suradnja, ali ne i utjecaj od strane vlade. Ovdje nema privilegiranih, stranačka pripadnosti ne štiti od odgovornosti, a pravni poredak se poštuje”, kazao je Plenković u uvodnom obraćanju.


Premijer je istaknuo da su neovisnost pravosuđa pravo i povlastica koja je dobivena u interesu vladavine prava te da se ona mora vezati uz odgovornost i profesionalnost.


Foto galerija: Pravosudna konferencija Foto: Davor Kovačević
”U sinergiji kvalitetnih reformskih mjera, odgovornosti i profesionalnosti u okviru pravosuđa, vjerujem da leži ključ povjerenja u pravosuđe koje mora biti učinkovito, čija praksa treba biti ujednačena, a odluke zakonite i nepristrane”, dodao je.


Plenković je ocijenio da su vrijednosti na kojima počiva Europska unija dio zajedničke europske pravne stečevina koja ja presudna za osiguranje prostora slobode, sigurnosti i pravde.


”Ulaskom Hrvatske u EU 2013. godine, europska pravna stečevina postala je dio našeg unutarnjeg pravnog poretka, a hrvatski sudovi su dobili dvostruku ulogu primjene i nacionalnog i europskog prava. No, toj ulozi je prethodila opsežna reforma pravosuđa”, rekao je premijer.


Dobronić: Prilika za uzdizanje i usklađivanje naše prakse s EU standardima


Podsjetio je i da je vladin program daljnje reforme pravosuđa sadržan u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti u kojem su se obvezali ispuniti 13 velikih reformskih mjera i šest razvojnih projekata.


Predsjednik Suda EU Koen Lenaerts je ocijenio da je Pravosudna konferencija u Zagrebu odlična prilika za razmjenu stajališta o pravnim pitanjima, ali i zajedničkom povjerenju koje je temelj EU.


Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić je govorio o usklađenosti nacionalne i europske sudske prakse i standarda.


”Ovo je idealna prilika da kroz primjenu istih propisa koji su bazirani na temelju zakonodavstva EU, kao što je Direktiva o potrošačima, vlastitom praksom, komparacijom sa svim odlukama koje donose nacionalni sudovi 27 zemalja članica EU i praksom Suda EU, uzdignemo našu praksu i uskladimo je s onim što je standard unutar EU”, kazao je.


Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović se na konferenciji, održanoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, osvrnuo o ulozi suda kojim predsjeda i njegovom odnosu sa Sudom EU.


”Polazimo od toga da nacionalni ustavni sudovi i europski sudovi dijele zajedničke vrijednosti pa su europske vrijednosti ujedno i vrijednosti našeg ustavnog poretka. Stoga ne bi trebalo biti nikakvih prijepora niti problema u odnosima Suda EU i hrvatskog Ustavnog suda”, zaključio je Šeparović.