JAČAJMO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE!

Program “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ financira se sredstvima Financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške za razdoblje od 2014. do 2021. godine u Republici Hrvatskoj, s ciljem jačanja društvene i gospodarske kohezije, s naglaskom na jačanje podrške jednakim mogućnostima za obrazovanje osnovnoškolske djece i razvoj vještina primjenjivim na tržištu rada.



Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u ulozi Upravitelja Programa “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ objavilo je dva Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava:


1. Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja


Svrha Poziva je jačanje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kako bi se pružilo kvalitetnije obrazovanje u sljedećim prioritetnim tematskim područjima:


  • STEM u odgoju i obrazovanju
  • informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u odgoju i obrazovanju
  • poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje
  • aktivno građanstvo


2. Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području


U okviru Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.


Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.


Poziv se provodi kroz dvije komponente:


A. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom
B. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području


Ukupna planirana vrijednost projekata u okviru oba poziva je 23,5 milijuna EUR.


Poseban naglasak poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.


Više informacija o objavljenim pozivima i načinu prijave možete pronaći na službenim stranicama:
https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/natjecaji-lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/



ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU
Program vrijednosti 30.6 milijuna eura financiran je sredstvima EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma uz nacionalno sufinanciranje RH.