Eko stožer Marišćina organizirao javnu tribinu o gospodarenju otpadom

HinaŠto se više komunalnog otpada odvojeno prikupi, manje će se otpada morati odvoziti na skupo zbrinjavanje u centre za gospodarenje otpadom, a građanima treba omogućiti da odvoz i zbrinjavanje otpada plaćaju prema predanoj količini,  neki su od naglasaka s javne tribine o gospodarenju otpadom, koju je organizirala udruga krizni Eko stožer Marišćina.


Kako je rečeno, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, koju je Vlada donijela u svibnju prošle godine, stupile su na snagu promjene u pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, pa je tribina organizirana kako bi se razgovaralo o tome što su Općina Viškovo, Komunalno društvo Viškovo i Komunalno društvo Čistoća poduzeli da osigura zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, zaštita javnog interesa i poticanje potrošača da odvojeno predaju otpad, sve kako bi se ispunile obveze sukladno EU i hrvatskom zakonodavstvu i osiguralo održivo gospodarenje otpadom.


Stručnjakinja za zaštitu okoliša pri Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj i savjetnica za zaštitu okoliša Hrvatske udruge stanara i suvlasnika stambenih zgrada Sonja Polonijo kazala je da cijena za građane mora pokrivati sve troškove prikupljanja i odvoza te da, prema uredbi, računi moraju imati slani dio za obveznu minimalnu javnu uslugu, promjenljivi dio za preuzetu količinu i  ugovornu kaznu koja je razmjerna nastalom trošku.
Mještani su u raspravi naglašavali da bi Komunalno društvo trebalo djelovati neovisno od riječkog Komunalnog društva Čistoća. Iz KD Viškova su pak naveli da će to društvo, prema propisima, i dalje moći skrbiti o okolišu, ali da neće moći obavljati poslove zbrinjavanja otpada, što će, pak, KD Čistoća moći i dalje raditi. Neki su isticali da su računi koje za usluge odvoza komunalnog otpada izdaje KD Čistoća nezakoniti, jer da  bi se odvoz trebao, po zakonu, plaćati prema volumenu otpada, a ne po osobi. Većina se složila da nedavno poskupljenje odvoza komunalnog otpada od oko 109 posto nije nezakonito, nego da je nezakonit način obračuna, tj.  da bi se otpad trebao plaćati isključivo na osnovi cijene prema volumenu otpada. Stoga su neki naglašavali da bi Čistoći trebalo vratiti neplaćene račune i uputiti prigovore, što je, kako je rečeno, do sada učinilo nedovoljno građana.


Predsjednik Eko stožera Marišćina Josip Begonja izvijestio je nazočne da je udruga pokrenula sudske postupke zbog nezakonitih računa, da postupci još traju te da će vjerojatno podnijeti ustavnu tužbu. Ako će se otpad sortirati, Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina je nepotreban, pa ćemo se nastaviti boriti protiv tog  deponija, kao i protiv nezakonitih računa, nagalsio je Begonja.