štednja

Reuters

Krize (ne)utječu na odluke turista

Većina turista kaže da bi radije odabrala opciju “održivih putovanja” bez obzira na cijenu. Što je to uopće?

Mnogi ispitanici u anketi koju je napravio Booking.com smatraju da su održivije opcije putovanja preskupe, i takvih je čak 11 posto više nego lani. No, unatoč tome, većina putnika svjesna je da se oni moraju prilagoditi destinaciji i lokalnim običajima te i na putovanjima sve činiti da uzalud ne troše bilo koje resurse

Snimio Davor KOVAČEVIĆ

Revolucionarni projekt

GRUNTEK Smanjite lanac opskrbe kućanstva – jedite lokalno, štedite globalno

Dobavljajući hranu od lokalnih proizvođača, ne samo da podržavamo naše lokalno gospodarstvo, već također smanjujemo troškove prijevoza i emisije povezane s uvozom hrane s udaljenih lokacija

Reuters

NISKE KAMATE NA ŠTEDNJU

Banke krenule za državom: I oni nude svoju verziju obveznica, prinos je tek neznatno manji

Djelatnici Erste banke također su ovih dana brojne klijente informirali o investicijskim proizvodima i uslugama svoje grupacije: na tržištu je novi fond Erste Horizont 2026., obveznički investicijski fond osnovan na razdoblje od tri godine

Ilustracija / Foto Davor Kovačević

ŠTEDNJA U ZDRAVSTVU

Bolnice prelaze na racionalniju raspodjelu tableta: Na odjele će stizati samo dnevna doza lijeka za pacijenta

Bolnički odjel danas naručuje cijelo originalno pakiranje koje mu stiže iz bolničke ljekarne, a nakon što medicinske sestre rasporede terapiju pacijentima, otvoreno pakiranje lijeka stoji na odjelu do dolaska drugog pacijenta koji koristi isti lijek. Mnogim lijekovima na taj način istekne rok valjanosti, a bolnice bilježe gubitak