OPĆINSKO VIJEĆE

Usvojen temeljni financijski akt: Proračun Klane 2,3 milijuna eura, bit će za 14 posto veći

Sanja Gašpert

SNIMIO : SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO : SERGEJ DRECHSLER

Protiv proračuna bili su vijećnici oporbe - Marijan Zubalj iz HDZ-a i Igor Iskra iz Akcije mladihKLANA – Općinsko vijeće Klane većinom je glasova usvojilo proračun za 2024. godinu u iznosu od 2.310.000 eura, što je 14 posto više u odnosu na plan za 2023. godinu, kao i projekcije proračuna za 2025. godinu u iznosu od 2.680.000 eura, dok je za 2026. godinu planiran proračun u visini od 2.525.000 eura. Kako je u obrazloženju prijedloga proračuna istaknula načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić, na prihodovnoj strani iskazana su, u odnosu na plan za 2023. godinu, kao i unutar planskog razdoblja, manja odstupanja, prije svega na prihodima od poreza na dohodak koji čine gotovo 40 posto ukupnih proračunskih prihoda.


Brojni projekti


– Ovi prihodi planirani su s blagim trendom rasta od dva do sedam posto godišnje po pojedinim godinama unutar planskog razdoblja. Osim poreznih prihoda, vrijednosno su najznačajniji prihodi od pomoći koji se očekuju realizirati iz domaćih i EU sredstava za planirane projekte, a slijede ih prihodi od komunalnih doprinosa, komunalnih naknada i od prodaje nefinancijske imovine, odnosno zemljišta za stambenu izgradnju na području općine. Što se tiče plana na rashodovnoj strani, možemo reći da je na većini stavaka tekuće proračunske potrošnje planirano uglavnom zadržavanje na razini plana za 2023. godinu, uz manje korekcije na ime utjecaja rasta cijena roba i usluga, od pet do 15 posto. Uz to, planirano je određeno povećanje razine financiranja predškolskog odgoja, i to 12 posto rasta cijene usluge predškolskog odgoja, s tim da to povećanje nije ravnomjerno planirano i nije na teret roditelja. Nadalje, planirano je povećanje financiranja osnovnoškolskog obrazovanja te povećanje financiranja javnih potreba u sportu i posebnih oblika pomoći mještanima, ali i nastavak financiranja katastarske izmjere na preostalim područjima općine, rekla je Šarčević Grgić.


Od značajnijih ulaganja istaknula je izgradnju trga ispred crkve sv. Jeronima u Klani s pratećim sadržajima, izgradnju nogostupa kroz naselje Klana po fazama, proširenje groblja u Klani i uređenje nove površine groblja, izgradnju i uređenje parkirališta u okolišu općinske zgrade, uređenje, odnosno sanaciju krova Rebičine kiše, izradu projektne dokumentacije za izgradnju obilazne ceste naselja Breza, ceste u Radnoj zoni Kunfin i Doma za starije osobe Prsten iz sredstava pomoći Primorsko-goranske županije i drugih jedinica lokalne samouprave. U ovom planskom razdoblju planiran je i projekt uređenja šumskih i biciklističkih staza Klane i Kastva u svrhu poticanja razvoja izletničko-rekreacijskog turizma, u vrijednosti od ukupno 760.500 eura, a koji se s 85 posto vrijednosti ulaganja planira financirati iz sredstava EU pomoći, u okviru projekta aglomeracije »Povežimo se baštinom«, rekla je Šarčević Grgić.


Nedovoljno informacija
Protiv prijedloga proračuna bili su vijećnici oporbe – Marijan Zubalj iz HDZ-a i Igor Iskra iz Akcije mladih. Najveće zamjerke oporbeni su vijećnici imali na nedovoljno informacija oko kapitalnih projekata.
– Mi ovdje glasamo o novcima za određene projekte, o kojima skoro ništa ne znamo, također, ne znamo ni koliko novca za koji projekt je planirano, odnosno koliko novca ćemo dobiti, a koliko morano osigurati iz vlastitih sredstava, rekao je vijećnik Igor Iskra, na što mu je predsjednik Općinskog vijeća Klane Dušan Štemberger odgovorio kako je riječ o projektima koji su na razini ideje i plana i koji tek idu u razradu.


Tereni u Kalužici spremni


Igora Iskru je zanimalo u kojoj je fazi projekt Doma za starije osobe Prsten, na što mu je načelnica Željka Šarčević Grgić odgovorila kako je u izradi idejni projekt. HDZ-ovca Marijana Zubalja zanimalo je koji će se to općinski tereni prodavati u sljedećoj godinu, a odgovarajući mu, načelnica Šarčević Grgić rekla je kako je riječ o terenima u Kalužici, koji su isparcelirani, uskoro kreću u prodaju za stambenu izgradnju te kako je taj dio općinskog područja kompletno komunalno i infrastrukturno sređen. Vijećnici oporbe Iskra i Zubalj imali su primjedbu i na »niske iznose stipendija«, u odnosu na one u okruženju«, ali su pozdravili povećanje sredstava za sport. Iskra je rekao da proračun ne prati stopu inflacije, nego je, u odnosu na inflaciju od 2020. godine u padu. Vesna Mršo iz Jedinstvenog upravnog odjela, zadužena za financije, odgovorila je kako ovaj proračun pokriva osnovne potrebe te kako su prihodi planirani na nižoj razini iz opreza, pa će se eventualne izmjene i odstupanja rasporediti kroz rebalanse.