VIZIJA RAZVOJA

U javnoj raspravi Strategija razvoja Vrbnika: Više pješice, biciklom i vlakićem, a manje automobilima

Mladen Trinajstić

Foto M. TRINAJSTIĆ

Foto M. TRINAJSTIĆ

U cilju uspostave održivog prometnog sustava kreirane su mjere kojima se potiču aktivni oblici prometovanja, poput pješačenja, biciklizma i javnog prijevoza, a destimuliraju »neaktivni« oblici, ponajprije korištenje motornih vozilaVRBNIK – Odlukom načelnika Općine Vrbnik Dragana Zahije da se u postupak javne rasprave »stave« Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja prometa Općine Vrbnik i s njom povezani Nacrt prijedloga te Strategije (za razdoblje do 2023. godine), spomenuti su dokumenti zašli u završnu fazu njihova definiranja i formalnog donošenja. Tridesetodnevnu javnu raspravu prati i postupak već započelog javnog uvida u oba strateška dokumenta koji svi zainteresirani mještani mogu izvršiti radnim danima u prostoru Općinske vijećnice (na katu općnskog sjedišta na Trgu Škujica 7), sve do 1. srpnja.


Također, upriličit će se i javno izlaganje Strateške studije i Nacrta prijedloga Strategije razvoja prometa, i to u srijedu, 24. lipnja, u Vijećnici s početkom od 12 sati. Na javnom izlaganju svima koji o tom pitanju žele povesti raspravu, predstaviti svoja razmišljanja, ponuditi prijedloge ili iznijeti primjedbe na raspolaganju će u toj prigodi ondje biti i predstavnici nositelja izrade tih dokumenata, ali i njihovi stručni izrađivači.


Pet paketa mjera


Cilj tih dokumenata, doznajemo od vrbničkih općinara, kreiranje je dugoročne strategije razvoja prometa uspostavljanjem održivog prometnog sustava kojemu će u središtu biti podizanje kvalitete života građana i posjetitelja Vrbnika, uz osiguravanje bolje mobilnosti svim korisnicima prometnog sustava na području te krčke lokalne samouprave.
Strategija prometnog razvoja temeljena je na stavljanju većeg naglaska na održive oblike prijevoza kojima se, uz ostalo, teži povećanju sigurnosti prometa, smanjenju emisija štetnih plinova i buke, povećanju energetske učinkovitosti te jačanju atraktivnosti Općine Vrbnik, uz povećanje kvalitete života kroz zdraviju okolinu te urbani prostor prilagođen potrebama korisnika. S ciljem uspostave održivog prometnog sustava kreirano je pet osnovnih »paketa mjera« njegova razvoja i unapređenja.


Paketi mjera dugoročno su tako usmjereni na potenciranje aktivnih oblika prometovanja poput pješačenja, biciklizma i javnog prijevoza te na destimulaciju korištenja »neaktivnih« oblika prometovanja. Obzirom da je prometni sustav jedinstven te da je na području Općine Vrbnik, kao i cijele Hrvatske, on dosad uglavnom razvijan kroz cestovno povezivanje, u novim je strateškim dokumentima sad kreiran poseban »paket mjera« optimizacije neaktivnih oblika prometovanja, ponajprije prometovanja motornih vozila.


Predviđen i helidrom


U mjere optimizacije prometa motornih vozila, odnosno segment koji se odnosi na unapređenje povezanosti Vrbnika s okolnim područjem, uvršetne su tako mjere razvijanja prometne veze Omišalj – Vrbnik – Baška (Stara Baška), ali i kvalitetnijeg povezivanja s uvalama Petrina, Sv. Marak i Sveti Juraj. Pod mjere unapređenja pješačkog prometa Vrbenčani su u prometnoj strategiji naglasak pak odlučili staviti na uređenje pješačkih veza stare jezgre s okolnim područjem, posebno s Ulicom braće Trinajstić, uređenje i popularizaciju pješačkih ruta na području općine te revitalizaciju Trga sv. Ivana.


Novi autobusni terminal

Unapređenje javnog prijevoza putnika, u dijelu koji obuhvaća autobusni prijevoz, predviđa gradnju novog autobusnog terminala (stajališta), u slučaju potrebe i njegovo izmještanje na područje istočne obilaznice naselja Vrbnik, kao i usklađenje županijskog prijevoza s potrebama korisnika na području Općine.

Unapređenje biciklističkog prometa podrazumijevat će aktivnosti na pravilnom označavanju biciklističkih ruta, organizaciji poučnih ruta (iskorištavajući postojeće staze), uređenje šetališta duž obale te popratnih sadržaja za popularizaciju biciklističkog prometa, promidžbene aktivnosti kroz smart aplikacije te unapređenje postojećeg sustava javnih električnih bicikala.


Prometnom strategijom obuhvaćeno je i prometovanje turističkog vlakića kod kojeg se predviđa integracija njegovog prometanja s funkcijom opsluživanja javnih parkirališta (Park & Ride sustav), ali i produljenje postojeće trase njegova kretanja, sve do lokaliteta Vajavine. Osim spomenutih ciljeva i mjera, budućom se prometnom strategijom predviđa i izgradnja helidroma na predjelu brijega Čerenec.


Izrada spomenutih dokumenata povjerena je zagrebačkoj tvrtki Vita Projekt, a s čak 85 posto sredstava sufinancirani su sredstvima EU-a, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, odnosno programa »Europa ulaže u ruralna područja«.