NATJEČAJ

Turistička zajednica grada Kastva bira direktora

Vladimir Mrvoš

Snimio Sergej DRECHSLER

Snimio Sergej DRECHSLER

Kandidat će u prijavi morati priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZ-a grada KastvaKASTAV – Raspisan je natječaj za izbor direktora Turističke zajednice grada Kastva na mandatno razdoblje od 4 godine. Kandidati za direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od milijun noćenja moraju imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu. Moraju imati znanje jednog stranog jezika i rada na osobnom računalu.


Kandidat će u prijavi morati priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZ-a grada Kastva, a trebao bi imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako ga nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Osim tih uvjeta, kandidat za direktora mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.


Uz tu dokumentaciju mora priložiti i svoje osobne podatke, kao i životopis. Krajnji rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama TZ-a grada Kastva, bez obzira na način dostave, zaključno s 28. svibnjem 2022. godine.