LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Potpisani Ugovori za sanaciju luka i kupališta: Svaka Lučka uprava će dobiti minimalno 500 tisuća kuna

Marin Smolčić

Foto Marin Smolčić

Foto Marin Smolčić

Sretan sam da se po pitanju naših luka krećemo s mrtve točke. To je, osim Gradova Novalja i Senj vezano uz Karlobag i luke Stinica, Žigljen i Prizna, rekao je župan Ernest Petry.GOSPIĆ – U Kabinetu župana ličko-senjskog Ernesta Petryja održano je danas svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta uređenja, izgradnje i održavanja pomorskog dobra na području Ličko-senjske županije u 2021. godini, a temeljem Programa sufinanciranja projekta uređenja, izgradnje i održavanja pomorskog dobra na ovom području. U uvodnom dijelu potpisivanja župan ličko-senjski Ernest Petry osvrnuo se na važnost današnjeg potpisivanja.


– Danas ćemo potpisati Ugovore koji se odnose na pomorska dobra Grada Senja, Lučke uprave Senj, Lučke uprave Novalja i Općine Karlobag. Za održavanje ovih luka Ličko-senjska županije je za neke projekte izdvojiti 1,4 milijuna kuna u tekućoj godini, kao i za 2022. godini gdje smo predvidjeli 2,4 milijuna kuna, ali vjerujem da će ta sredstva biti i veća. Po tome će svaka Lučka uprava dobiti minimalno 500 tisuća kuna. Na ovaj način naša suradnja se odnosi na pomoć pri realizaciji izrade projektne dokumentacije, ili na završetak pojedinih građevinskih zahvata.


Ernest Petry
Foto Marin Smolčić


Sretan sam da se po pitanju naših luka krećemo s mrtve točke. To je, osim Gradova Novalja i Senj vezano uz Karlobag i luke Stinica, Žigljen i Prizna. Uz uređenje luke Karlobag mogu najaviti uređenje tamošnjeg gradskog kupališta koje je s godinama bilo devastirano i na koje su nam građani upućivali peticije o potrebom uređenja toga resursa u čiju obnovu ćemo uključiti i Ministarstvo turizma. Projektna dokumentacija je završena i doista me raduje što će se urediti gradsko kupalište, jedno od najstarijih na Jadranu. Zahvalan sam Općini Karlobag i svima koji su dali svoj obol da bismo sačuvali tradiciju ovog kupališta, rekao je župan Petry.
S predstavnicima Lučkih uprava i luka župan Petry potpisao je ugovore koji su za pojedine aktivnosti iznosile po 280 tisuća kuna. Ugovor s Igorom Vidaom, direktorom Lučke uprave Novalja potpisan je za izradu projektne dokumentacije za dogradnju luke Novalja-jug u iznosu od 280 tisuća kuna. Sanacija Luke Metajna također je dobila 280 tisuća kuna.Svečanom potpisivanju ugovora uz župana Ličko-senjske županije nazočiti će predstavnici priobalnih jedinica lokalne samouprave i lučkih uprava kojima je osnivač Županija  kao korisnici sredstava potpore. Luku Senj zastupao je Jure Tomljanović koji je potpisao Ugovor za uređenje dijela Obale dr. Franje Tuđmana 2 i plaže Škver za što je također izdvojeno 280 tisuća kuna. Lučka uprava Senj zastupana po direktoru Predragu Dešiću potpisala je Ugovor o financiranju sanacije više zgrada i putničkog terminala u Senju za 280 tisuća kuna. Za uređenje Gradskog kupališta Karlobag Ličko-senjska županija je za 2021. godinu izdvojila 280 tisuća kuna, a ugovor je potpisala privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Tomislava Jurković.