S KAMIKA I MORA

Slavica Mrkić Modrić: Maša za tovari

Slavica Mrkić Modrić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Pitan ju ja da kako se j’ ponašala Armada, a ona govori - ča kako? Pa mi smo najkulturneja navijačka grupa. Dečki su bili na visine ponašanja. Na to njoj ja govorin - ako j’ tomu tako, ki j’ hitil baklji va ložu?Kup nismo zeli, ma so zlo i va tomu, tako j’ moja mat komentirala to ča j’ Rabuzinovo sunce finilo va Splitu, a ne v Rike. To j’ bilo pokla utaknice, mislin na ta mir i tako, ma ju je trebelo čut prvo leh je utaknica počela. To su bila groženja, va najmanju ruku koda ćemo ih potaracat z baren deset goli razliki. Kako san na pet morala poć ća z kući, urdin je bil da njoj takan televiziju i kladen na on program kade će bit prenos. Govorin njoj, da j’ još dve uri prvo leh će utaknica počet, a ona mane – ne pojidaj se ti, te dve uri su mi priprema.


Srića od Boga ča nisan bila doma doklen je ona nemela spred televizije, a još je veća srića ča z 86 let baš ne more poć na Marka Pola i bit Armada, mada ona stalno govori da j’ pridruženi član. To da su nas pokrali, da smo bili bolji i se ono ča navijači oneh ki zgube užaju reć, odslušala san i kad san došla doma, ma baren nisan morala naslišat kako jedna starica kljane i sudcon spominje familju do ne znan ni sama koga kolena. Kad mi j’ povedala se ča se tiče službenoga dela, šla j’ na tribine. Pitan ju ja da kako se j’ ponašala Armada, a ona govori – ča kako? Pa mi smo najkulturneja navijačka grupa. Dečki su bili na visine ponašanja. Na to njoj ja govorin – ako j’ tomu tako, ki j’ hitil baklji va ložu? Pogljedala me je i odgovorila – to j’ bil ubačeni neprijatel. Pokle takovoga odgovora san zamučala, a ona nastavila tambaškat sama sobun.


Ukopčala san se kad je spominjala mašu za zaprtu Torcidu ale kako j’ ona to rekla »maša za tovarine«. Naravno da j’ plovana proglasila nemin, munjenin, bedastin i na kraju – tovaron. Govori – on da će držat mašu za zaprti, a još govori da su to divna deca aš da jih on jako dobro pozna, da su mu bili ministranti. Avah je mane, tr nisu mogli bolji ni bit ako su se na njegoveh kolimi vozili.
Intanto j’ plovan fasoval, ma i roditelji ki jih nisu odgajali kako rabi, onput je po sebe dobila i država ka ne ume stat navijačkomu nasilju na kraj, a na kraju i ja, odnosno si mediji ki takovemi opće daju prostora. Jedini na keh se j’ smilela su policijoti aš da oni brižni, ni krivi, ni dužni poberu od seh. I da ča su trebeli čekat da jih ovo navijačko blago mlati. Bonđorno, govori moja mat – da san bila na njihovomu mestu spendrekala bin jih tako da ne bi mesec dan mogli na rit sest. Ja njoj govorin kako se tu ne dela o pendrekanju leh o upotrebe vatrenoga oružja, ma prvo biš zidu dokazal leh njoj. Njeje je bilo – mi si skupa plaćamo da bi oni šundrevali, e, pa leh radi toga moraju bit vreštu, a policijoti su leh delali svoje delo i to za tešku mižeriju od plaći. Govorin njoj da njin sad va sezone neće imet ki delat aš je pol Splita vreštu, a ona odgovara da ča se nje tiče more bit i celi, i da ča prvo nisu misleli na sezonu.
Va konačnice ima i pravo, leh me jadi ča j’ tako pristrana, isključiva i brutalna. Ma nisan njoj niš rekla da ja ne poberen huje leh ovi ča su napunili Remetinec. Da malo kalan celu stvar, pokažujen njoj na fejsu sliku od nekakovoga navijača Hajduka na koj je pisalo »ne pucajte, imam ženu i dijete«. Komentar je bil – a ni napisal još »ali niman mozga«. I tu san odustala i na se načini provala prehitit temu. Bilo me j’ strah spomenut oni maturanti z Slavonskoga Broda i njihovu učiteljicu ki su merili visinu hrmente i vikali »za norijadu spremni« aš tek na to bi ponemela. I ča leh potegnut ono ča vavek upali, a zove se penzija. Pitan ju da ako j’ čula da će radi inflacije krešit penzije. Ma ni pogljedala me ni leh je počela:
– Se je poskupelo. Jedno jaje će doć na pet kun, pinka kruha na petnajst, verduru ćemo gljedat leh na slike, a karta za rit otrt je, čula san na Dnevniku, va zadnjeh leto dan poskupela skoro 130 posto.


Počela san se smet aš san znala da će se finit na toj karte za rit otrt. Govorin njoj:
– Ala. ča se pojidaš okol karti, tr i sama vidiš da ti neće rabit aš ki ne ji, ta ni ne…


Ja nisan dofinila rečenicu, a ona j’ zajedno rekla:
– Zato ti ako ne na rit, daš na usta.
Ča nisan mogla ostat na Armade i Torcide leh poć vranića za rep potezat? Dobro ona reče kad mi reče – leta su, a pameti ni. To vredi za obadve, ma hodi njoj reć.