Vojko Obersnel

Zbog neodržavanja sjednice Gradskog vijeća doveden u pitanje rad mjesnih odbora

Damir Cupać

Foto S. Ježina

Foto S. Ježina

Zahvaljujući dijelu vijećnika nije prihvaćena odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore koji su se trebali održati 25. studenoga ove godine jer aktualnim vijećima istječe četverogodišnji mandatRIJEKA Sjedio sam u kafiću s obzirom na to da je lijep dan i razmišljao hoću li doći ili ne na konferenciju za novinare, ali za razliku od dijela gradskih vijećnika znam što je posao, a što nije. Zahvaljujući dijelu tih vijećnika nije prihvaćena odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore koji su se trebali održati 25. studenoga ove godine jer aktualnim vijećima istječe četverogodišnji mandat. Budući da je sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma, upitno je hoće li se izbori održati do kraja godine, izjavio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.


On je podsjetio da je odluku o raspisivanju nekada donosila izvršna vlast, odnosno gradonačelnik, a da je zakonskim izmjenama taj posao prebačen na predstavnička tijela.


– Što će dalje biti, zavisi od Gradskog vijeća. Nije potrebno naglašavati važnost mjesne samouprave koja je prva karika u kontaktu građana s tijelima lokalne vlasti i gradske uprave. Mjesna samouprava ne postoji samo forme radi, već je preko nje osigurano participativno budžetiranje, odnosno osigurana je mogućnost da građani sami odlučuju o projektima koji se realiziraju u sklopu malih komunalnih akcija. Naš riječki model prepoznat je i u Hrvatskoj. Zbog toga se nadam da će biti dovoljno mudrosti i odgovornosti da se izbori održe u primjerenom roku jer će u suprotnom doći do blokade rada mjesnih odbora, upozorio je Obersnel.
Riječki gradonačelnik osvrnuo se na projekt EPK, naglasivši da to nije samo projekt gradske uprave i gradskih ustanova u kulturi.


– To je projekt u koji želimo uključiti što više građana i zbog toga smo otvorili prostor RiHuba u kojemu oni mogu odrađivati neke aktivnosti. Pokrećemo kampanju »Uključi se« kako bi se što više građana uključilo u projekt EPK i to na četiri načina – volontiranje, vijeće građana, civilne inicijative i zeleni val. U 2020. godini će nam biti potrebno puno volontera koji u 2019. godini trebaju proći edukaciju. Vijeće građana je tijelo sastavljeno od građana koji će procjenjivati koji od projekata civilne inicijative i zelenog vala zaslužuju financijsku pomoć do 30.000 kuna. Ne želimo da EPK bude skup velikih i skupih predstava i koncerata, naravno da će biti i toga, želimo da se što više građana uključi u aktivnosti koje će se provoditi i nakon 2020. godine, pojasnio je Obersnel.


Rijeka najbolji Smart City


Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo aktivnostima koje se provode u okviru projekta Smart City.


– U Šibeniku je Rijeka dobila nagradu kao najbolji hrvatski grad u kategoriji Smart City. U EU naše su aktivnosti prepoznate još 2014. i bili smo tada jedini hrvatski grad koji je mapiran zbog toga što koristimo pametne tehnologije. Nedavno smo ušli u projekt Digital City Challenge zahvaljujući kojemu ćemo dobiti potporu u smislu edukacije i treninga za daljnji razvoj pametnih gradova. To je izuzetno važno jer će se europska sredstva dijeliti na platformi pametnih gradova, zaključio je Obersnel.