KBC Rijeka

Zbog nedostatka krvi u Rijeci zavod za transfuzijsku medicinu produžio radno vrijeme

Portal Novi list

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Crveni križ Rijeka i KBC Rijeka još jednom mole davatelje krvi da zbog nedostatnih zaliha daruju krv na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu.

Zbog nedostatnih zaliha krvi  Klinički zavod za transfuzijsku medicinu produžio je radno vrijeme i za davatelje krvi radit će i u četvrtak 12. kolovoza i u petak 13. kolovoza od 8 do 19 sati.


Crveni križ Rijeka i KBC Rijeka još jednom mole davatelje krvi da zbog nedostatnih zaliha daruju krv na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu.


 I dalje nedostaju krvne grupe:


0 pozitivna (0+),  A pozitivna (A+)  i A negativna (A-)