Sedmi ciklus

Završio još jedan ciklus vježbanja za starije Riječane: “U lovu na tihog ubojicu”

Ervin Pavleković

Foto Angela Maksimović

Foto Angela Maksimović

Vježba više od osamdeset gospođa u četiri grupe, a vježbe vode studenti fizioterapijeNedavno je završen sedmi ciklus organiziranog aktivnog vježbanja starijih sugrađana u organizaciji Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, koji se provodi u okviru nacionalnog projekta “Lov na tihog ubojicu”, a u sklopu njegova obilježavanja potpisan je i sporazum između Hrvatske lige za hipertenziju i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.


Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta organizira već osmu godinu zaredom grupe za vježbanje za osobe starije životne dobi, a interes je, kaže doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, i dalje velik, pa možemo govoriti i o svojevrsnoj listi čekanja.

– Mi kao katedra već osmu godinu organiziramo grupe za vježbanje za osobe starije životne dobi. Vježba više od osamdeset gospođa u četiri grupe, a vježbe vode studenti fizioterapije, govori Bilajac te dodaje kako je sve na volonterskoj bazi, a Grad Rijeka omogućuje prostore.


Prodekan Fakulteta zdravstvenih studija izv. prof. dr. sc. Željko Jovanović istaknuo je kako je ovaj fakultet prva ustanova u Hrvatskoj koja obrazuje neliječničke kadrove, visokoobrazovane sestre, fizioterapeute, primalje i nutricioniste, a u sam projekt promicanja zdravlja svakako se uklapa, “jer promicanjem tjelesne aktivnosti, pravilne prehrane poručujemo svima u Hrvatskoj da ako želimo živjeti duže, bolje i zdravije, moramo se pravilno hraniti i uvesti nekakvu tjelesnu aktivnost u naš život”.Prema riječima Kristijana Zullea s toga fakulteta, koordinatora za studentski rad, iako je sve počelo s projektom koji je trebao trajati samo tri mjeseca, ipak se sve nastavilo, a osim vježbača koji pokazuju velik interes, i sami studenti također su motivirani i dobro osmišljavaju vježbe.


Potpisanim sporazumom između Hrvatske lige za hipertenziju i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, kaže ravnatelj Nastavnog zavoda doc. dr. sc. Željko Linšak, definirano je zajedničko preventivno djelovanje u očuvanju zdravlja i promocije zdravih stilova života te dugoročne zaštite zdravlja, ali i suradnja u područjima akademskog rada i globalne borbe protiv epidemije hipertenzije.– Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, kao javnozdravstvena ustanova koja već godinama provodi javnozdravstveni program prevencije kardiovaskularnih bolesti, ima isti cilj kao i program “Lov na tihog ubojicu”, a to je smanjenje pojave visokog krvnog tlaka i njegovih negativnih učinaka na zdravlje ljudi u općoj populaciji.


S obzirom na to da je hipertenzija jedan od vodećih uzroka pobola i smrtnosti, zajedničkim djelovanjem cilj nam je obolijevanje i smrtnost smanjiti na najnižu moguću razinu, zaključuje Linšak.U ime Hrvatskog društva za hipertenziju sporazum je potpisoa akademik Bojan Jelaković, pročelnik Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju KBC-a Zagreb te voditelj projekta “Lov na tihog ubojicu”.