ŽC 5059

Završena je obnova prometnice kod Područne škole Praputnjak, sad je sigurnija za pješake

Sanja GašpertPRAPUTNJAK – Završena je rekonstrukcija prometnice ŽC 5059, lokacija Praputnjak, kod Područne škole Praputnjak, projekt započet u listopadu prošle godine s ciljem osiguranja sigurnosti polaznika i zaposlenika Područne škole Praputnjak, kao i općenito sigurnije kretanje pješaka i ostalih sudionika u prometu u dijelu ispred škole.


Ugovoreni su radovi na sanaciji kolnika, izgradnji potpornih zidova i oborinske odvodnje. Rekonstrukcija ceste obuhvaćala je proširenje ceste s izvedbom parkirališta za osobne automobile te nogostupa s jedne i druge strane kolnika ispred škole. S obzirom na denivelaciju terena i samo proširenje ceste na južnu stranu, izgrađen je potporni zid.


– Investicijom je riješena i oborinska odvodnja na način da se oborinske vode poprečnim padovima skupljaju putem slivnika i kolektora do uređaja za pročišćavanje – separatora te tako pročišćene upuštaju u tlo preko infiltracijske građevine. Uz navedeno, izvedeno je i prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda, elektroničke telekomunikacijske infrastrukture i javne rasvjete, ističu u Gradu Bakru.
Za predmetne radove potpisan je ugovor o javnoj nabavi s izvođačem Dinocop, Omišalj, dok je radove nadzirala tvrtka Herman projekt. S obzirom na to da se u naravi radi o županijskoj cesti, naručitelj radova je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, dok Grad Bakar, sukladno međusobnom sporazumu sa Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske županije, radove sufinancira u iznosu 40 posto njihove vrijednosti. Ugovorena vrijednost radova je 403.468,18 eura, bez PDV-a.