Pećine

Zapušteni drvored u Ulici Janka Polića Kamova: Od obujalih stabala ne vidi se ni javna rasvjeta

Ljiljana Hlača

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Duge grane krošnji mogu uslijed vjetra puknuti i biti opasnost za vozila i prolaznike, a zaklanjaju i danje svjetlo zgradamaStanari Pećina ukazuju na zapuštenost drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova. Stabla su jako obujala, pa kada je noć, svjetlost javne rasvjete ne dopire do nogostupa. Duge grane krošnji mogu uslijed vjetra puknuti i biti opasnost za vozila i prolaznike, a zaklanjaju i danje svjetlo zgradama.


I dok se naša redakcija uglavnom susreće s reagiranjima i negodovanjima zbog nešto jače orezanih stabala, evo ima i onih kojima je važno da se priroda stavi pod kontrolu.


Za zelenilo je zadužena KD Čistoća, ali rezidba se obavlja prema nalogu Grada Rijeke. Stoga smo upitali u Gradu hoće li se drvored nešto jače orezati i to u cijelosti, a ne malo pomalo, kao do sada. Prema njihovom odgovoru, za sada to nije u planu.
– Grad Rijeka vodi brigu o drvoredima koji broje više od 8.600 stabala. Mjere redovitog održavanja i uređenje obavljaju se uvijek u skladu s pravilima struke, sredstvima odobrenim Programom i planom održavanja komunalne infrastrukture, temeljem stanja na terenu i zadanim uvjetima, prevenstveno vodeći brigu o sigurnosti ljudi i imovine. Budući da se ta sredstva raspoređuju na sve uređene javne zelene površine na prostoru Grada Rijeke, trošenje mora biti racionalno – naveli su u Gradu.


– U Ulici Janka Polića Kamova se redovito uklanjanju grane kako ne bi smetale prometu, naročito turističkog autobusa. No, kompletna obrada krošnji svih drvorednih stabala za sada nije u planu, već se krošnje obrađuju sporadično, tamo gdje se ukaže potreba. Naime, zbog novonastale situacije uvjetovane koronavirusom, dinamika ovih, pa tako i ostalih radova, ovisit će o financijskim mogućnostima i daljnjem razvoju situacije – naglašeno je.


Da ovaj tekst ne bi završili u crnom tonu, treba najaviti da će HŽ nakon okončanja radova kod OŠ Pećine – drvored Šetališta 13. divizije obogatiti sadnjom još oko 10 stabala.