Nove dionice

Započeli radovi na rekonstrukciji toplovoda u Ulici Zdravka Kučića

Sanja GašpertRIJEKA – U sklopu obnove toplovodnog sustava Istok grada Rijeke, započeli su radovi na novim dionicama rekonstrukcije toplovoda u Ulici Zdravka Kučića. Dionica od raskrižja s Ulicom Franje Belulovića do parkirališta kod zgrade na adresi Zdravka Kučića 13 zatvara se za sav promet do 15. srpnja. Pristup parkiralištu će biti omogućen obilazno.


Dionica prema zgradi na adresi Ulica Zdravka Kučića 9 i njenom okolišu bit će prohodna uz prometnu regulaciju, a na njoj će se radovi izvoditi do 31. srpnja. Radovi se izvode u koordinaciji sa HEP – Elektroprimorjem, koji paralelno s navedenim zahvatima izvodi radove na projektu Zamjena 10 kV kabela TS G. Vežica 1- TS Gornja Vežica 3.


Zahvati obnove toplovodnog sustava izvode se u sklopu projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke, o kojem se obavijesti nalaze na web stranici Energa i službenoj stranici projekta www.energotoplinarstvo.com. (S. G.)