Jedna prijava

Zaključen natječaj za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci, Snježana Prijić Samaržija jedina je kandidatkinja

Ingrid Šestan Kučić

Snježana Prijić Samaržija / Foto: Novi list

Snježana Prijić Samaržija / Foto: Novi list

Peteročlano Povjerenstvo utvrdilo da je prijava rektorice valjana te će o tome izvijestiti Senat na sjednici 28. siječnja. Od 29. siječnja počet će teći period predstavljanja, a cijela procedura izbora bit će završena 26. veljače



RIJEKA – Sveučilište u Rijeci u ponedjeljak je zatvorilo natječaj za izbor rektora za mandatno razdoblje 2021.- 2025., a već jučer se sastalo Povjerenstvo za prikupljanje prijava za izbor te je utvrdilo da je pristigla samo jedna prijava i to aktualne rektorice prof. dr. Snježane Prijić Samaržije.


Peteročlano Povjerenstvo koje čine dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Vesna Crnić Grotić, dekanica Filozofskog fakulteta izv. prof. dr. Ines Srdoč Konestra, dekan Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. Goran Hauser, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Lea Lazzarich te predsjednik Studentskog zbora Leopold Mandić utvrdilo je da je prijava rektorice valjana te će o tome izvijestiti Senat na sjednici koja će se održati 28. siječnja. Od 29. siječnja počet će teći period predstavljanja, a cijela procedura izbora bit će završena na sjednici Senata 26. veljače.


Natječajna pravila kažu da za rektora može biti izabran nastavnik Sveučilišta u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora, a kandidate predlažu vijeća znanstveno ili umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, tajnim glasovanjem na svojim sjednicama ili pak kandidati moraju imati podršku najmanje 5 posto nastavnika Sveučilišta u znanstveno ili umjetničko-nastavnom zvanju. Broj nastavnika Sveučilišta u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju trenutno iznosi 835, što znači da kandidat mora imati podršku 42 nastavnika.




Iako su ovi izbori za rektorsko mjesto trebali predstavljati prekretnicu u visokoškolskom sustavu jer je Sveučilište u Rijeci prvo hrvatsko sveučilište koje je prije godinu dana promijenilo način izbora rektora, zbog prijave samo jednog kandidata novi sustav izbora nemoguće je provesti. Naime, u slučaju da je bilo prijavljeno više kandidata, bio bi primijenjen institut predizbora koji omogućuje da svi članovi fakultetskih i odjelnih vijeća sudjeluju u izboru rektora. Svaki bi kandidat tako svoj program trebao predstaviti članovima svih sastavnica, čime sadržaj programa dobiva na značaju te bi svi mogli sudjelovati u izborima i iskazati svoj individualni stav koji program i koga preferiraju za rektora Sveučilišta.


Između svih kandidata za rektora, svaka bi sastavnica za konačne izbore predlagala dvoje koji su dobili najveći broj glasova. Senat bi, u konačnici, između dvoje koji su dobili najviša rangiranja na svim sastavnicama, izabrao rektora.


Tu je promjenu u izboru inicirala sama rektorica, prof. dr. Snježana Prijić Samaržija, međutim vjerojatno će moći biti primijenjena tek za četiri godine, a zbog činjenice da se na aktualni natječaj prijavila samo rektorica, izbori će se provesti na dosadašnji način koji se primjenjuje na svim hrvatskim sveučilištima. Naime, pravo glasa prilikom izbora imaju isključivo članovi Senata, a uvriježena je praksa da se četverogodišnji rektorski mandat povjerava kandidatu koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Senata.