Zadržan standard

Za socijalna prava Riječana osigurano 13,8 milijuna kuna

Damir Cupać

Snimio D. ŠKOMRLJ

Snimio D. ŠKOMRLJ

Na listi onih kojima Grad Rijeka pomaže su roditelji, osobito onima s novorođenčadi, srednjoškolci i studenti, osobe starije životne dobi, ali i podstanari kao jedna od najugroženijih skupina građana



RIJEKA – Iako je riječki gradski proračun ispražnjen zbog pandemije COVID-19 i zbog smanjenih prihoda, Grad Rijeka će i u 2021. godini zadržati socijalni standard kao i prijašnjih godina. Za niz prava iz socijalnog programa osigurano je oko 13,8 milijuna kuna.
– Teško je reći što će se događati s prihodima u mjesecima koji su pred nama, ali mi ćemo razinu socijalnog standarda zadržati i po potrebi povećati opseg kako bi pomogli najugroženijim građanima Rijeke, izjavio je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.



Grad Rijeka će kao i prijašnjih godina financirati dežurstvo pedijatra u Cambijerijevoj ulici subotom ujutro jer to ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ali i dežurstvo stomatologa do 24 sata. Za tu namjenu osigurano je 30.000 kuna.


Umirovljenicima povoljne karte Autotroleja


Grad Rijeka građanima starijim od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke.
– Kako bi se zaštitio životni standard građana starijih od 65 godina koji imaju prebivalište odnosno stalni boravak na području grada Rijeke i čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000 kuna i ove će se godine navedenoj kategoriji građana iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu podmiriti iz Proračuna Grada Rijeke. Temeljem cjenika godišnjih pokaznih karata 65+ KD Autotroleja, uvedene su četiri vrste godišnjih karata za osobe starije od 65 godina, čije su cijene određene s obzirom na visinu mjesečnih prihoda korisnika. Za osobe s mjesečnim prihodima do 2.000 kuna cijena karte iznosi 30 kuna, za one s prihodima od 2.000,01 do 3.000 kuna cijena karte iznosi 78 kuna, za osobe s prihodima od 3.000,01 do 4.000 kuna cijena karte iznosi 144 kune, dok za osobe starije od 65 godina koje imaju prihode više od 4.000 kuna cijena godišnje karte iznosi 198 kuna, pojasnio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.



 


​Pomoć roditeljima


​Roditelj koji ima prebivalište na području Rijeke dobit će jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete u visini od 2.000 kuna te za treće i svako sljedeće dijete u visini od 3.000 kuna. Navedeno pravo ostvaruju i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta, odnosno roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000 kuna.



– Ovo pravo ostvarit će oko 50 korisnika, za što je u proračunu osigurano 80.000 kuna. Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu, u suglasju s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu, moći će ostvariti 30-postotno umanjenje mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima, pojasnio je Obersnel.



Učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni uvjet ili posebni uvjet i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za tu je svrhu u proračunu osigurano 100.000 kuna u proračunu.


Sufinanciranje troškova električne energije


Pravo na naknadu za troškove električne energije, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka ostvaruju zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga. Samci mogu ostvariti pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna. Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna. Procjena je da bi ovakvih oblika pomoći moglo biti 250.

 


Potpore i podstanarima


Grad Rijeka u socijalnom programu ima i niz mjera kako bi se pomoglo podstanarima koji su jedna od najugroženijih skupina građana. Zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50 posto iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva.
– Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – za samce je to mjesečna pomoć od 500 kuna, za dvočlano i tročlano kućanstvo od 750 kuna, četveročlano kućanstvo od 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 100 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna, naveo je Obersnel.
Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć u visini od 500 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva.


Skrb za starije


Prema Odluci o Socijalnoj skrbi starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njihova kućanstva ne prelazi gradski cenzus te ako korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti umirovljenik koji ispunjava uvjet mirovinskog prihoda odnosno umirovljenik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700 kuna s time da se u mjesečni iznos mirovine uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec.
– Novčana pomoć se ostvaruje na način da se korisniku iznos novčane pomoći doznačuje putem banke, a isplaćuje se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec. Umirovljenik samac, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700 kuna, pri čemu ako je ta razlika manja od 200 kuna, ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200 kuna. Umirovljenik član kućanstva ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200 kuna. Planirana sredstva za ove oblike pomoći u proračunu Grada Rijeke u 2021. godini iznose 1.850.000 kuna, kazao je Obersnel.