Financijska injekcija

Grad Rijeka: Za projekte udruga u zdravstvu i socijali oko 3,3 milijuna kuna

Damir Cupać

U području socijalne zaštite financirat će se 40, a zdravstvene zaštite 16 programa, izabranih na javnom natječaju s ciljem unapređenja socijalne zaštite osjetljivih skupina građana i dodatne zaštite zdravljaRIJEKA – Za provedbu projekata i programa iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja u 2021. godini Grad Rijeka osigurao je oko 3,3 milijuna kuna, a 60-ak udruga koje će dobiti novac izabrano je na javnom natječaju.


– Cilj ovog javnog natječaja je putem odabranih kvalitetnih projekata i programa pridonijeti unapređenju socijalne zaštite pojedinih, posebno osjetljivih skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju različita rizična ponašanja. U javnom natječaju definirana su područja provedbe projekata i programa i ciljane skupine korisnika.


Ciljane skupine korisnika iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja, zaštite životinja su djeca, mladi, posebno oni u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito i životinje, pojašnjavaju u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.


Dodjela sredstava
U području socijalne zaštite financirat će se 40 programa, a neki od njih su prihvatilište za beskućnike Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe »Oaza« (450.000 kuna), savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji Udruge za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.) (180.000 kuna), psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji i obiteljsko savjetovalište Udruge za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.) (200.000 kuna), skrb o beskućnicima, smještaj i resocijalizacija beskućnika Franjevačkog svjetovnog reda – Mjesnog bratstva Trsat (110.000 kuna), prijevoz djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka (240.000 kuna), subvencionirana prehrana, ručkovi, za umirovljenike Matice umirovljenika Grada Rijeke (205.000 kuna), klubovi Matice umirovljenika Grada Rijeke (580.000 kuna)…


U području zdravstvene zaštite finacirat će se 16 programa kao što su rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući povremene uzimatelje droge – eksperimentatore Udruge za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.) (170.000 kuna), prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih Udruge Terra (70.000 kuna), smanjenje štete – Dnevni boravak za ovisnike i ostale rizične skupine Udruge Terra (70.000 kuna)…


Zaštita životinja


Kada je riječ o zaštiti životinja, osiguran je novac za dva projekta – sterilizacija slobodno živućih mačaka »Uhvati, steriliziraj i vrati 2021« Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka »Mijau« Rijeka(15.000 kuna) i zaštita životinja Društva za zaštitu životinja Rijeka (25.000 kuna).


– Ukupno gledajući, za institucije koje provode slične programe i projekte osigurano je oko pet milijuna kuna i s novcem za udruge dođemo do godišnjeg iznosa od oko 8,3 milijuna kuna. Na taj način dižemo razinu zdravstvene i socijalne zaštite iznad standarda koji je propisan. U zadnjih pet godina za tu je svrhu izdvojeno preko 40 milijuna kuna. Treba dodati i 22 milijuna kuna za provođenje socijalnog programa na godišnjoj razini. Dakle, u pet godina za zdravstvenu i socijalnu zaštitu izdvojeno je preko 150 milijuna kuna, zaključio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.