Županijska skupština u četvrtak

REBALANS Za pomoć poduzetnicima dodatnih 860.000 kuna

Barbara Čalušić

Snimio Marko GRACIN

Snimio Marko GRACIN

Ukupna svota izravne pomoći PGŽ-a malim i srednjim poduzetnicima pogođenih krizom uzrokovanom koronavirusom isplaćena u ovoj godini s ovim se izdvajanjem penje na 7,5 milijuna kunaRIJEKA  Središnja tema županijske Skupštine koja će biti održana u četvrtak u sportskoj dvorani na Mavrincima bit će rebalans proračuna Primorsko-goranske županije. Kako je na jučerašnjem susretu s novinarima istaknuo predsjednik Skupštine Primorsko-goranske županije Erik Fabijanić, radi se o tehničkom rebalansu koji je uobičajen za ovaj dio godine, no ovaj put taj rebalans ima svoje pandemijske karakteristike.– Slijedom toga doći će do preraspodjele financijskih rezulatata. Novac će biti preraspodijeljen prije svega zdravstvenim ustanovama – Thalassotherapiji u Crikvenici te Zavodu za hitnu medicinu PGŽ-a. U planu su dvije koncesije upravljanja pomorskim dobrom te plan davanja koncesija za 2021. godinu, najavio je Fabijanić ističući kako će se među 16 točaka dnevnog reda naći i jedna točka posvećena ekologiji, a riječ je o proglašenju Japleničkog vrha u Gorskom kotaru park-šumom.Jedna od pandemijskih karakteristika rebalansa županijskog proračuna svakako je i izdvajanje dodatnih 860.000 kuna za pomoć poduzetnicima pogođenim krizom prouzrokovanom koronavirusom. Kako je istaknula pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar, ukupna svota izravne pomoći PGŽ-a malim i srednjim poduzetnicima koja će biti isplaćena u ovoj godini s ovim se izdvajanjem penje na 7,5 milijuna kuna.


Projekt »Mala barka 2«Melita Raukar je zahvalila svim partnerima i suradnicima na projektu »Mala barka 2«, koji je prošlog tjedna proglašen najboljim županijskim europskim projektom u kategoriji doprinosa prekograničnoj suradnji. Podsjetila je da se taj projekt očuvanja i turističke valorizacije pomorske baštine sjevernog Jadrana provodi u kontinuitetu od 2015. godine te ima svoj nastavak i u aktualnom projektu Arca Adriatica.
– Ovo je jedan od tri naša projekta turističke valorizacije pomorske baštine. Ovaj projekt posebnim čini podatak da se njime evidentira pomorska baština, a baza je dostupna uz virtualni muzej gdje su zabilježeni svi nacrti i načini obnove, podsjetila je Raukar.


Plan dodjele koncesija na pomorskom dobru u 2021. godini koji će se u četvrtak naći pred vijećnicima županijske Skupštine predviđa koncesioniranje na 18 lokacija od kojih je devet novih, a ostalo su koncesije koje istječu.


Pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin najavila je da će 2. studenog biti raspisan natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja, koji Županija u kontinuitetu provodi već punih 20 godina. Godišnje se stipendira 37 studenata s iznosom od 1.000 kuna mjesečno, a predstojećim natječajem dodijelit će se 17 novih stipendija. Istaknula je također da će kroz predstojeći rebalans upravni odjel za odgoj i obrazovanje dobiti 12,8 milijuna kuna od čega će najviše biti usmjereno na kapitalne projekte, poput Osnovne škole na Matuljima i Osnovne škole u Dražicama. Sa 150.000 kuna PGŽ će podržati novi studij logopedije u sklopu Sveučilišta u Rijeci.