Desetogodišnje ulaganje

Za goranske škole iz PGŽ-a gotovo 29,3 milijuna kuna

Bruna Matičić

Primorsko-goranska županija na području Gorskoga kotara skrbi o ukupno 38 školskih objekataRIJEKA – Nakon desetogodišnjeg razdoblja Primorsko-goranska županija zbrojila je i javno objavila koliko je uložila u školstvo i obrazovne ustanove Gorskoga kotara, te navodi da se radi o iznosu od gotovo 29,3 milijuna kuna. Navedena se sredstva odnose na kapitalna ulaganja, investicijsko održavanje i opremanje osnovnih i srednjih škola, kao i financiranje programa u školstvu iznad zakonskog standarda.


Naime, Primorsko-goranska županija na području Gorskoga kotara skrbi o ukupno 38 školskih objekata te je u razdoblju od 2013. do 2022. godine za provedbu kapitalnih projekata ukupno uložila 10,5 milijuna kuna, 2,5 milijuna kuna osigurano je za njihovo opremanje, a 8,6 milijuna kuna za investicijsko održavanje.


Iz Županije dodatno ističu da organiziraju i poseban prijevoz učenika putnika za osnovne škole u području Vrbovskog i Delnica, čiji troškovi iznose 826.000 kuna, dok se istovremeno, zbog loše prometne povezanosti udaljenih naselja i visokih troškova prijevoza, za svih deset goranskih osnovnih škola organizira prijevoz kombi vozilima. Ovaj poseban oblik prijevoza osnovnoškolaca uspostavljen je 2002. godine, a u tu svrhu Županija je financirala nabavu 23 kombi vozila u iznosu od 4,1 milijun kuna te osigurala dodatnih 500.000 kuna za financiranje troškova korištenja kombi vozila.
Uz navedeno, napominju kako se posebna pažnja pridaje i ulaganjima u školske programe koji su iznad zakonskog standarda. Konkretno, radi se o programima Školskog kurikuluma koji zadovoljavaju različite potrebe i interese učenika te stjecanje znanja izvan redovite nastave, ali i financiranju produženog boravka učenika putnika i odlaska učenika na natjecanja. Od 2013. godine Županija je izdvojila 5 milijuna kuna za financiranje programa Školskog kurikuluma.


U priopćenju se ističe i kako su u istom razdoblju kroz projekt Sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama financirali rad 53 pomoćnika u nastavi te iz županijskih izvornih sredstava i europskih sredstava Kohezijskog fonda osigurali 2,4 milijuna kuna. U konačnici, namjera je kontinuiranim ulaganjem u školstvo i obrazovni sustav poticati razvoj Gorskog kotara.