Samački hotel 3.maja

Za 45 dana čuvanja jednog kata karantene Grad Rijeka platio Securitasu 62.613 kuna

P. N.

Samački hotel 3. maja / Snimio Sergej DRECHSLER

Samački hotel 3. maja / Snimio Sergej DRECHSLER

Gradonačelnik Vojko Obersnel tako je odobrio isplatu od 62.613,52 kuna za podmirenje troškova pružanja usluga tjelesne zaštite od 14. kolovoza do 30. rujna 2020. Tijekom navedenog razdoblja karantenu je koristilo svega sedam osobaGrad Rijeka zakupio je u tzv. samačkom hotelu 3. maja cijeli jedan kat s ukupno 18 soba za eventualne potrebe karantene i izolacije građana Rijeke i turista tijekom panedemije koronavirusa, piše portal Fiuman.


Karantena/samoizolacija osoba/turista s područja grada Rijeke organizirana je sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 19. lipnja 2020. godine (osiguran je smještaj osoba/turista na jednom katu objekta, u 18 soba, sa posebnim pristupom i dizalom), piše Fiuman.


Smještaj je organiziran od 25. srpnja 2020. godine i produžen je do 25. studenog 2020. godine (troškovi organizacije smještaja podmiruju se iz sredstava proračunske zalihe, o čemu je već podneseno izvješće Gradskom vijeću). Zbog navedenog Grad Rijeka je sklopio Ugovor o pružanju usluga tjelesne zaštite s trgovačkim društvom SECUTIRAS HRVATSKA d.o.o. kojim je utvrđena prisutnost jednog čuvara (zaštitara) u objektu prenoćišta i to neprekidno 24 sata (radi sprječavanja ulaska neovlaštenim osobama u štićeni prostor, zaštite osoba u izolaciji te poduzimanja potrebnih radnji u slučaju eventualnog štetnog događaja), poručuju iz Grada Rijeke.
S obzirom na to da gradska uprava nije predvidjela taj trošak u proračunu, čak ni u rebelansu, korištena je proračunska rezerva.


Gradonačelnik Vojko Obersnel tako je odobrio isplatu od 62.613,52 kuna za podmirenje troškova pružanja usluga tjelesne zaštite od 14. kolovoza do 30. rujna 2020.


Tijekom navedenog razdoblja karantenu je koristilo svega sedam osoba, piše Fiuman.