Gradsko vijeće Grada Bakra

Vodovodu i kanalizaciji koncesija za veliki infrastrukturni zahvat u Bakru

Sanja Gašpert

Bakar - izgradnja vodno-gospodarskog sustava / Foto V. KARUZA

Bakar - izgradnja vodno-gospodarskog sustava / Foto V. KARUZA

Koncesija se daje za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje infrastrukturnim građevinama radi građenja građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava – kanalizacijski sustav Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, I i II faza s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV BakarBAKAR – Gradsko vijeće Bakra donijelo je odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje infrastrukturnim građevinama vodno-gospodarskog sustava u Bakru Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.


Kako je istaknuto u obrazloženju odluke, koncesija se daje za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje infrastrukturnim građevinama radi građenja građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava – kanalizacijski sustav Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, I i II faza s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Bakar.


Koncesija se daje u skladu s pravomoćnom lokacijskom dozvolom izdanom od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sjedište Rijeka. Također, ističe se u obrazloženju odluke, koncesionar je dužan ishoditi građevinsku dozvolu u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji te je dostaviti Gradu Bakru kao davatelju koncesije.
Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 925 »kvadrata«, od kojih je 226 m2 kopno, a 699 m2 podmorskog ispusta, sve na području naselja Bakar. Troškovi cjelokupne investicije na pomorskom dobru iznose 3.173.200 kuna. Za posebnu uporabu pomorskog dobra koncesionar, točnije ViK obvezuje se plaćati Gradu Bakru kao davatelju koncesije godišnju naknadu, koja se sastoji od dva dijela – stalni dio naknade za koncesiju iznosi 4.625 kuna, a promjenjivi dio naknade jedan posto od prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajuće koncesije. Koncesija se daje na rok od dvadeset godina.


Podsjetimo, bakarsko Gradsko vijeće prije nekoliko dana usvojilo je i odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Bakra. Stručno povjerenstvo imenovano je na razdoblje od četiri godine, a čine ga Davor Vidas kao predsjednik i Zvonka Marčelja kao zamjenica predsjednika te članovi, odnosno zamjenici članova – Davor Skočilić, Ivna Kauzlarić, Viktor Polić i Maja Šepac Rožić. Zadaće stručnog povjerenstva određene su zakonom o koncesijama.