Uređivanje

Viškovo ulaže 3,5 milijuna kuna u dječja i sportska igrališta, evo što se sve obnavlja

Portal Novilist.hr

Foto KD Viškovo

Foto KD ViškovoOpćina Viškovo, s obzirom na visok udio djece i mladih u ukupnom broju stanovnika, s posebnom pozornošću planira ulaganja u dječja igrališta, sport i rekreaciju pa će se u narednom razdoblju za tu namjenu urediti nekoliko novih lokacija u što se planira uložiti oko 3,5 milijuna kuna.


S ciljem stvaranja što boljih uvjeta za bavljenje sportom/rekreacijom svih mještana, a osobito djece, Općina Viškovo pokrenula je projekte uređenja dječjih igrališta i sportsko-rekreacijskih prostora za djecu i odrasle.


Razmišlja se o dostupnosti ovakvih sadržaja u svim naseljima pa se uz postojećih 17 dječjih igrališta na lokacijama Halubjan, Marčelji, Dječji vrtić Viškovo, Pešćićići i Marinići planiraju sljedeći zahvati:


Atletska staza kod NK Halubjan
Realizacijom ovog projekta planirano je uređenje atletske staze duljine cca 110 metara koja će imati do 10 staza za trčanje. U 2019. godini izvršeni su zemljani radovi, a tijekom ove godine planirana je izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova.


Osim za trčanje, moći će se jednostavno igrati odbojka ili badminton. Projektom je predviđeno da atletsku stazu mogu koristiti svi rekreativci čime se stvara mogućnost provođenja slobodnog vremena na adekvatan način.


Rekreacijska zona u Vrtačama


Ulica Vrtače, ali i cijelo naselje Marčelji dobit će rekreacijsku zonu u kojoj će na svoje doći sportaši i rekreativci. U prvoj fazi radova, koja bi trebala početi u prvoj polovici ove godine, uredit će se dječje igralište za djecu.


U tijeku je postupak nabave za izvođača radova, a projekt se s gotovo 500 tisuća kuna sufinancira sredstvima Europske unije. U sklopu navedenog, postavit će se nove certificirane sprave za igru, apsorbirajuća podloga od reciklirane gume te klupe, koševi i rasvjeta.


Igralište će se i hortikulturno urediti, a osigurat će se i dodatna parkirna mjesta za posjetitelje. Druga faza, za koju je u tijeku izrada projektne dokumentacije koja bi s realizacijom trebala početi do kraja godine, namijenjena je nešto starijoj populaciji.


Tijekom izrade projektne dokumentacije, dio mještana pokrenuo je inicijativu da se upravo na području Marčelja realiziraju takvi sadržaji za sport i rekreaciju. Općina je tu inicijativu pozdravila pa je, na obostrano zadovoljstvo, ovaj projekt dobio dodanu vrijednost.


U Marčeljima će se tako urediti površina sa spravama za tzv. street workout, postaviti fitness sprave za vježbanje na otvorenom. Uredit će se i polivalentno igralište za košarku i mali nogomet zajedno s tribinama. I ova će se površina hortikulturno urediti kako bi se uklopila u naselje.


Uređenje novog dječjeg igrališta uz DV Viškovo


Visoko na listi naših prioriteta u ovom segmentu je i naš Dječji vrtić Viškovo u samom središtu Viškova. Na čestici u vlasništvu Općine koja je trenutno neuređena planira se uređenje novog prostora za igru i druženje neposredno uz postojeći vrtić.


Prvenstveno će biti namijenjeno vrtićkoj djeci, ali će ga moći koristiti i ostali zainteresirani mještani budući su planirana dva odvojena ulaza. Prostor će se ograditi te opremiti novim spravama za igru – kombiniranim igralima, ljuljačkama i sl. kao i pratećom komunalnom opremom, klupama s naslonom, koševima za smeće te javnom rasvjetom.


Dječje igralište Srokov Kal – II. faza


U Pešćićićima će se urediti II. faza postojećeg igrališta, tzv. Srokov kal. Drugom fazom predviđeno je uređenje dijela koji će biti namijenjen rekreaciji te će se sukladno tome, postaviti i takve sprave za igru odnosno rekreaciju.


Sportsko i dječje igralište u Marinićima


U tijeku je i projektiranje za novo sportsko i dječje igralište u Marinićima, neposredno uz postojeći kompleks boćališta gdje bi radovi trebali početi ove godine. Na toj se lokaciji planira izgradnja sportskog igrališta i manjega dječjeg igrališta.


Dječje igralište opremit će se spravama za igru postavljenim na antistres podlogu te ostalom komunalnom opremom. Pristup igralištu osigurat će se i za osobe sa invaliditetom. 


Boćalište u Marčeljima


U ovoj godini planirana su i sredstva za izmještanje postojećega vanjskog četverostaznog boćališta u Marčeljima. Naime, izgradnjom područnog vrtića u Marčeljima, dio navedenog boćališta pripast će okolišu vrtića pa će se postojeće igralište izmjestiti u neposrednoj blizini.


U sklopu navedenog planirano je i uređenje tribina kojih trenutno nema kao i rasvjeta boćališta. Parkiranje će se osigurati na novom parkiralištu u neposrednoj blizini svih navedenih sadržaja za koje je također u tijeku izrada projektne dokumentacije.


Svi ovi radovi planirani su tijekom godine, paralelno s izgradnjom područnog vrtića čime će sportski centar u Marčeljima dobiti potpuno novu vizuru.