Briga za prava djece

Viškovo jedini u Hrvatskoj ima dječji proračun: Za dječja prava godišnje dajemo 24 milijuna kuna

Biljana Savić

U Općini Viškovo trude se stvoriti poticajno i prijateljsko okruženje za rast i razvoj djece / NL arhiva

U Općini Viškovo trude se stvoriti poticajno i prijateljsko okruženje za rast i razvoj djece / NL arhiva

Dječji proračun Općine Viškovo na jednom mjestu prikazuje ukupno planirana financijska sredstva vezana za ostvarivanje dječjih prava, a za 2019. godinu to je iznos od 23.950.000 kuna, što čini četvrtinu ukupnog proračuna Općine ViškovoOpćina Viškovo je pionir među jedinicama lokalne samouprave koja je u Hrvatskoj izradila i objavila dječji proračun. S ciljem učinkovitije provedbe prava iz Konvencije o pravima djeteta te sukladno preporukama Ministarstva financija o izradi dječjeg proračuna na razini jedinica lokalne samouprave te podataka iz Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sastavljen je Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2019. godine 2021. godine.


Ovaj dokument predstavlja prikaz ukupno planiranih rashoda u proračunu Općine Viškovo za ostvarivanje dječjih prava za tekuću godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.


Dječji proračun Općine Viškovo na jednom mjestu prikazuje ukupno planirana financijska sredstva vezana za ostvarivanje dječjih prava, a za 2019. godinu to je iznos od 23.950.000 kuna, što čini četvrtinu ukupnog proračuna Općine Viškovo.
– Općina Viškovo kontinuirano i naporno radi na poboljšanju standarda življenja na području općine, posebice osiguravanju uvjeta i brige za djecu. Pritom se prije svega misli na pomoć roditeljima za nabavu opreme za novorođenčad te značajne subvencije cijene smještaja djece u predškolske ustanove. Pa je tako u strukturi rashoda Dječjeg proračuna za 2019. godinu, najveći udio, 86 posto rashoda, vezan uz predškolski odgoj i skrb o djeci predškolskog uzrasta, što je rezultat stalnog doseljavanja i povećanja broja rođene djece na području Općine Viškovo. Kontinuirano pomažemo i djeci s teškoćama u razvoju pa na godišnjoj bazi predviđamo podršku u vidu besplatnog prijevoza i smještaja u posebnim ustanovama kao i sredstva potrebna za rad stručnih osoba. Općina Viškovo kontinuirano razveseljava svoje najmlađe stanovnike prilikom božićnih i novogodišnjih blagdana prigodnim poklon paketima kao i poklon paketima djeci koja kreću u prvi razred osnovne škole, kaže načelnica Sanja Udović i ističe da je za ovu godinu planiran vrijedan kapitalni projekt rekonstrukcije nedovršenog objekta u naselju Marčelji unutar kojega je predviđen smještaj dječjeg vrtića s dvije vrtićke skupine za nešto manje od 50 djece.


Za ovo ulaganje osigurano je sufinanciranje od 80 posto, od čega je sufinanciranje od 85 posto iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Programa ruralnog razvoja RH te 15 posto iz proračuna RH.


Škola u Marinićima


– S obzirom na mnogobrojnost dječje populacije i kontinuirani nedostatak smještajnih kapaciteta u vrtićima na području općine, realizacija ovog projekta značajno će pridonijeti rješavanju ovoga problema. Smještaj djece izvan granica općine sufinancira se u svim predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo, a na godišnjoj razini to bi značilo osiguranje smještaja za oko 460 djece, kaže Udović i napominje da kao osnivač Dječjeg vrtića Viškovo općina osigurava sredstva za njegov redovan rad, aktivnosti koje provodi, predškolu, nabavu opreme i održavanje programa učenja plivanja predškolske djece u bazenu dječjeg vrtića.


Zbog stalnog doseljavanja i povećanog broja rođene djece postojeći kapaciteti postojeće osnovne škole Sveti Matej su nedostatni pa se u narednom razdoblju predviđa izgradnja nove osnovne škole u Marinićima.


– Kako bismo postigli što kvalitetniji boravak učenika i nastavnog osoblja u postojećoj školi u narednom periodu planira se projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade OŠ Sveti Matej čime će se unaprijediti energetska svojstva postojeće zgrade i omogućiti znatne uštede u energiji, najavljuje Udović.


Načelnica kaže da Općina Viškovo kontinuirano prepoznaje važnost ulaganja u obrazovanje učenika i studenata i u tom vidu na godišnjoj razini osigurava sredstva za nagrađivanje svih učenika i studenata za postignuti odličan uspjeh. Također, učenicima osnovne škole Sveti Matej sufinancirani su dodatni programi koji su iznad propisanog pedagoškog standarda.


Zdravstvena skrb


Općina prepoznaje i rad organizacija civilnog društva koja su usmjerila svoje djelovanje na rad s djecom i njihov napredak. Posebice u području sporta, likovne, glazbene i plesne umjetnosti, folklora i običaja, a u svrhu njegovanja i razvijanja sklonosti djece u raznim područjima umjetničkog stvaralaštva i sporta. U strukturu rashoda dječjeg proračuna ulaze i rashodi vezani za redovnu aktivnost i nabavu knjiga za djecu predškolske i školske dobi Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora.


Također, Općina Viškovo na godišnjoj bazi osigurava sredstva za zdravstvenu skrb djece kroz sufinanciranje savjetovališta za prehranu dojenčadi te sufinanciranje dežurstava u ordinacijama pedijatrije i dentalne zdravstvene zaštite djece na lokalitetu Cambierieva u Rijeci, kao i programa ustanova za javno zdravstvenu zaštitu djece, edukacije, tribine i savjetovanja vezanih uz zdravstvenu zaštitu djece koja uključuje i skrb o djeci s teškoćama u razvoju.


S ciljem osiguranja što boljeg života djece na području općine Viškovo predviđene su brojne aktivnosti koje su vezane za izgradnju i održavanje infrastrukturnih javnih objekata u funkciji provođenja slobodnog vremena, igre, zabave i drugih oblika rekreativnih aktivnosti djece na području općine.


– Ovdje je važno još spomenuti i kapitalne projekte za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste od dječjeg vrtića u Viškovu do naselja Gornji Jugi i za parkiralište uz objekt budućeg novog dječjeg vrtića u Viškovu te za projektnu dokumentaciju za izgradnju pješačkog nathodnika za siguran prijelaz djece na putu od osnovne škole preko prometne glavne prometnice. Također, planira se projekt uređenja javne površine uz novi vrtić, rekreacijska zona Vrtače i izgradnja novih javnih površina namijenjenih djeci u naseljima prema prioritetima izgradnje. Dodatna vrijednost navedenog je svakako stvaranje poticajnog i prijateljskog okruženja za rast i razvoj djece. Zaključno, Općina Viškovo će u razdoblju od 2019. do 2021. godine kao i svih godina ranije provoditi brojne aktivnosti s ciljem osiguravanja što kvalitetnijeg života djece na području općine s naglaskom na razvoj svijesti zajednice i pozitivnih promjena i učinka u poboljšanju položaja djece stvaranjem poticajnog i prijateljskog okruženja za rast i razvoj djece kroz inicijativu stvaranja svijeta »po mjeri djeteta«. U narednom razdoblju očekuje nas i dobivanje statusa Općina Viškovo prijatelj djece, najavljuje načelnica Udović.