Potpisan ugovor

Vinodolskoj Općini PGŽ darovala nekretninu za ambulantu Doma zdravlja

Portal Novi list

Foto PGŽ

Foto PGŽ

Vrijednost nekretnine procijenjena je na 575.000 kuna, a Vinodolska općina u obnovu planira uložiti 352.852,25 kunaZamjenica župana Marina Medarić i načelnik Općine Vinodolske Marijan Karlić potpisali su ugovor o darovanju nekretnine u Grižanama namijenjene za zdravstvenu djelatnost.


Primorsko-goranska županija prenijela je pravo vlasništva nekretnine na Vinodolsku općinu, bez naknade, a Vinodolska općina uložit će sredstava u sanaciju i uređenje nekretnine u kojoj će biti smještena ambulanta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.


Vrijednost nekretnine procijenjena je na 575.000 kuna, a Vinodolska općina u obnovu planira uložiti 352.852,25 kuna.
“Primorsko-goranska županija pozdravlja inicijative jedinica lokalne samouprave kada žele preuzeti nekretnine u svrhu obnove“ rekla je zamjenica župana Marina Medarić.


Načelnik Karlić zahvalio se na darovanoj nekretnini i obećao da će Vinodolska općina, uz pomoć sponzora, ambulantu primjereno obnoviti.


Nastojat će i priskrbiti suvremene instrumente i aparate, kako bi se stvorili uvjeti da se, u perspektivi, u ambulanti mogu obaviti i neki specijalistički pregledi.