Novi crvenonosni online program

Rezerviraj klauna: Crveni nosovi videopozivom uveseljavaju djecu na liječenju

Sanja Gašpert

Crveni nosovi

Crveni nosovi

Pokretanjem ovog novog online programa, djeci na liječenju u bolnicama i njihovim roditeljima omogućen je susret s klaunovimadoktorima čak i kada klaunovske cipele ne mogu ušetati u sobe dječjih bolnicaRIJEKA  Prvi put djeca na liječenju u bolnicama, ali i ona koja se liječe kod kuće, mogu rezervirati klauna online i uveseliti svoje dane. »Rezerviraj klauna!« je novi crvenonosni online program koji provode Crveni nosovi klaunovi doktori.


Pokretanjem ovog novog online programa, djeci na liječenju u bolnicama i njihovim roditeljima omogućen je susret s klaunovimadoktorima čak i kada klaunovske cipele ne mogu ušetati u sobe dječjih bolnica.


Duge bolesničke dane klaunovidoktori razvedrit će i djeci koja se liječe kod kuće. Svakim radnim danom od 14 do 17 sati klaunovi doktori uveseljavaju djecu unaprijed rezerviranim videopozivom.
– Potrebno je nekoliko klikova do klaunskih trikova. Da biste rezervirali klauna, posjetite www.crveninosovi.hr, kliknite na poveznicu Rezerviraj klauna! i odaberite željeni datum i vrijeme.


Potom upišite ime djeteta, e-mail adresu na koju će stići potvrda rezervacije, ime i prezime roditelja ili skrbnika te dob djeteta kako bi bili spremni izvući najbolje trikove iz klaunovskih prevelikih džepova! – objašnjava Nikola Dabac, umjetnički direktor Crvenih nosova klaunovadoktora. Više informacija o programu može se potražiti OVDJE.