Besplatno

Uskoro upisi u riječki program predškole, donosimo sve bitno

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Prijave će trajati od 13. do 17. siječnja 2020. godine, a zaprimat će se za polaznike Dječjeg vrtića Rijeka u podcentrima Maestral, Potok, Mavrica i Zamet, dok će se za vrtiće More i Sušak prijave zaprimati u podcentrima Đurđice i MorčićRIJEKA – Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2014. godine, dječji vrtići Rijeka, More i Sušak će od od 13. do 17. siječnja, od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 12 sati, a utorkom od 9 do 12 sati te od 15 do 18 sati zaprimati prijave za upis u program predškole.


Prijave za program predškole zaprimat će se na šest lokacija, a za polaznike Dječjeg vrtića Rijeka prijave se primaju u podcentrima Maestral, Potok, Mavrica i Zamet, dok će se za vrtiće More i Sušak prijave zaprimati u podcentrima Đurđice i Morčić.


Navodeći kako će program predškole započeti 3. veljače te će se kao i prijašnjih godina realizirati kroz 250 sati rada s djecom, ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin kaže da će program trajati sve do 29. svibnja.
– Planiramo da će u svakom vrtiću biti oformljena jedna skupina polaznika s maksimalno 20 djece u skupini, no ako se u neki od vrtića ne prijavi dovoljan broj djece, a minimum je 15 djece po skupini, u tom se slučaju neće oformiti posebne skupine, već će djeca biti integrirana u redovne vrtićke skupine u jutarnjim satima, najavljuje Guštin.


Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravat će se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave. Programom se svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu žele osigurati optimalni uvjeti za razvoj i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća programa je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.


Specifični ciljevi su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti kao što je vođenje brige o samome sebi te unapređivanje socijalnih vještina, učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila. Nositelji programa su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji u suradnji s članovima stručnih timova.


Djeca romske nacionalnosti dvije godine u predškoli


Kao i prijašnjih godina, djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Uključivanje u program dvije godine prije polaska u školu omogućeno je i djeci s teškoćama u razvoju.