NOVI TROŠKOVI

Uskoro stižu i veći računi za vodu: Gubici u sustavu prelomit će se preko leđa građana

Ljiljana Hlača

Foto Arhiva/NL

Foto Arhiva/NL

Gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu iznose do 7.600.000 metara kubičnih, a referentna veličina iznosi 5.900.000 metara kubičnih. Povećanje je prouzročeno ispiranjem sustava uslijed obilnih padalina, radi održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kažu u ViK-uRIJEKA – Vijest da voda sigurno poskupljuje do 2023. godine, kada stupa na snagu Uredba o naknadi za korištenje voda – osim ako vodovodna poduzeća u međuvremenu ne smanje gubitke u sustavu – sigurno nikoga nije razveselila.


Uz odvoz smeća, i voda će postati stavka na računu koja će cijeli izdatak za komunalije učiniti još većim.


Podsjetimo, Uredba će obvezati isporučitelje na obračunavanje sve vode koju su zahvatili, a ne samo onu koju su isporučili, kao što je to do sada bio slučaj.
Kako bi ih natjerala da smanje gubitke, država uvodi naknadu od 1,89 kuna na svaki kubik zahvaćene površinske ili podzemne vode. Oni koji u tomu budu uspješniji, plaćat će manje od te naknade, i obrnuto.


– Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva još je 2010. godine propisano da se naknada za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi obračunava i naplaćuje na zahvaćene količine voda.


Međutim, zbog nespremnosti javnih isporučitelja vodnih usluga da poduzmu mjere za smanjenje gubitaka, primjena tog modela nekoliko je puta na zahtjev njihovih interesnih udruženja odgođena – istaknuli su u Ministarstvu okoliša.


ViK u zlatnoj sredini


No, od tada se puno toga promijenilo, prije svega ušli smo u EU, a Unija od nas traži racionalnost. Nema više odgađanja.


Hrvatska bi mogla puno bolje kad je riječ o gubicima. Prema dobivenim podacima, oni se povećavaju i trenutno iznose 50 posto.To bi bio neki prosjek.


No, ima tvrtki koje ostvaruju gubitak i do 88 posto. Riječki glavni vodni distributer KD Vodovod i kanalizacija je u nekoj zlatnoj sredini.Riječki glavni vodni distributer KD Vodovod i kanalizacija, s prosječnim gubitkom od 40,55 posto, nalazi se u zlatnoj sredini »gubitaša«. Splitski Vodovod i kanalizacija ostvario je 2018. godine gubitak od 58,73 posto, osječki Vodovod Osijek 34,64 posto, a zagrebačka Vodoopskrba i odvodnja ostvarila je gubitak od 50,18 posto.Senjski Vodovod i odvodnja 2018. godine ostvario je gubitak od 77,85 posto, Ponikve iz Krka od 20,62 posto, a Komunalije iz Novalje 19,95 posto.


Uz ispiranje sustava, neželjeno istjecanje vode najvećim dijelom uzrokuju u vodoopskrbnim sustavima puknuća cjevovoda zbog opterećenja, uslijed radova, intenzivnog prometa, starosti, visokih tlakova u mreži. U nekim dijelovima Hrvatske tu je i krađa vode, odnosno ilegalno priključenje na sustav.


Na svu sreću, Rijeka nema s tim problema.


Ali, pitanje je zašto sve to moraju plaćati građani kada su komunalnim društvima od 2014. godine na raspolaganju sredstva europskih fondova za projekte unapređenja sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno od 2018. godine Hrvatske vode provode Program sanacije gubitaka? Bilo je dovoljno vremena da se nešto sa sustavom napravi. Ili?


Stimulativna mjera


– Problematikom gubitaka vode KD Vodovod i kanalizacija već se odavno ozbiljno bavi. Imamo stručni tim ljudi koji isključivo brine o vodnim gubicima i kako ih sanirati.


U tome pomaže jako puno i informatički sustav i oprema, mjerna oprema, više od 300-tinjak mjerača protoka i tlaka te niz drugih uređaja. U tu svrhu uveli smo i sustav daljinskog nadzora stanja u vodoopsrbnoj mreži, komentar je iz riječkog ViK -a.


– Gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu iznose do 7.600.000 metara kubičnih. Neka naša referentna veličina kojom mjerimo uspješnost procesa praćenja gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži iznosi 5.900.000 metara kubičnih. Ovo povećanje prouzročeno je ispiranjem sustava uslijed obilnih padalina, radi održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, navedeno je.


Dodaju da bi cijelu ovu mjeru poduzeća trebala smatrati stimulativnom: smanjenjem gubitaka u sustavu smanjuju se troškovi, a razlika se može umjesto na povećanje proizvodnje vode, preusmjeriti na investiranje, održavanje ili proširenje postojeće infrastrukture, ali štite se i izvori.


– Nepotrebno zahvaćanje velikih količina vode dugoročno bi u nekim regijama moglo prouzročiti promjene, odnosno može dovesti do smanjenja kapaciteta pojedinih izvorišta, posebno kada je veće crpljenje od njegovog prihranjivanja, a da ne govorimo o posljedicama ekosustava vezanog uz taj izvor – zaključili su u ViK-u.