Radovi počinju vjerojatno u ožujku

Uskoro novi rotor u Rešetarima: Planira ga se graditi pokraj trgovačkog centra Plodine

Slavica Kleva

Rotor će pridonijeti sigurnijem odvijanju prometa / Foto S. DRECHSLER

Rotor će pridonijeti sigurnijem odvijanju prometa / Foto S. DRECHSLER

Raskrižje je izvedeno kao četverokrako, a prvenstvo prolaza ima smjer ŽC5206 Kastav centar– Rešetari, dok je privoz Ulica Draga i Čikovići regulirana obaveznim zaustavljanjem (znak STOP)KASTAV – Uskoro započinje izgradnja novog rotora u sklopu rekonstrukcije raskrižja Županijske ceste 5206 i nerazvrstanih cesta Ulice 111. brigade ZNG-a, Jurčićima, Dragi i Čikovićima na Kastvu. Riječ je o raskrižju kod novoizgrađenog trgovačkog centra Plodine, prometnice na kojoj se razvijaju velike brzine, pogotovo u noćnim satima i vikendom. Često na taj problem upozoravaju sudionici u prometu pa će osim bolje organizacije uključivanja, znatno usporiti promet i povećati sigurnost prometnice kojom prosječno dnevno u danu prođe oko 9 tisuća vozila. U Gradu Kastvu potvrđuju da će to biti peti kastavski rotor uz one u Belićima, Jurjenićima, Šporovoj jami i u Rešetarima.– Ukoliko bude sve u redu s procesom natječaja, utoliko bi radovi mogli započeti već u ožujku, doznajemo od ravnatelja ŽUC-a, doc. dr. Roberta Maršanića. Raskrižje je izvedeno kao četverokrako, a prvenstvo prolaza ima smjer ŽC5206 Kastav centar– Rešetari, dok je privoz Ulica Draga i Čikovići regulirana obaveznim zaustavljanjem (znak STOP). U sklopu izrade projektne dokumentacije obavljeni su pripremni radovi očevida na terenu, uvid u prostorno-plansku dokumentaciju, katastar zemljišta i gruntovne knjige. Zbog velike površine raskrižja i dužih prilaznih pravaca u zoni raskrižja razviju se jako velike brzine, posebno u noćnim satima i danima vikenda. Stoga iz razloga smirivanja prometa i povećanja sigurnosti potrebno je provesti rekonstrukciju raskrižja u kružno, čime će se polučiti bolja protočnost i sigurnije odvijanje prometa na raskrižju, veli nam sugovornik. Pješačke površine predviđene su za kretanje osoba s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, a predviđeno je na pješačkim prijelazima postavljanje polegnutih rubnjaka s pripadajućim rampama i taktilnim površinama prema važećim pravilnicima. Predviđa se izgradnja 6 novih slivnika, a postojeći izmještaju i prilagođavaju niveleti i novoj poziciji rubnjaka. Podsjećam da će se za izgradnju postojećih površina koristiti materijalima koji nisu štetni za okoliš, a planiranim zahvatom neće doći do znatnijeg utjecaja na postojeći krajobraz, kratko je kazao Maršanić.