Ekonomski fakultet

Novi poslijediplomski studij: Uskoro i specijalisti ekonomike zdravstva

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran KARUZA

Foto Vedran KARUZA

Studij traje jednu godinu, a do sada su brojne organizacije i gospodarski subjekti u Hrvatskoj izrazili interes za studij, primjerice Hrvatska liječnička komoraRIJEKA – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci dobio je zeleno svjetlo Senata za osnivanje poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa Ekonomika zdravstva – MBA. Riječ je o studiju čiji je nositelj riječki Ekonomski fakultet, a u izvedbi programa sudjeluje i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studij traje jednu godinu, a njegovim završetkom stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv specijalist ekonomike zdravstva. Do sada su brojne organizacije i gospodarski subjekti u Hrvatskoj izrazili interes za studij, poput Hrvatske liječničke komore te su službeno podržale razvoj ovog poslijediplomskog programa i prepoznale njegovu važnost za stjecanje i razvoj relevantnih novih vještina njihovih članova.Iako se područje ekonomike zdravstva razvijalo tijekom posljednjih desetljeća u zapadnim državama članicama EU, u Hrvatskoj je još uvijek u povojima. Sukladno tome, u javnom zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj nedostaju stručnjaci iz područja ekonomike zdravstva koji bi mogli pridonijeti povećanju tehničke i alokacijske učinkovitosti javnog zdravstvenog sektora, a isto vrijedi i za zdravstvene sustave drugih zemalja u regiji. Trenutno u Hrvatskoj ne postoje specijalizirani studiji na ekonomskim fakultetima koji bi pružali specijalizirano znanje iz ekonomike zdravstva i obučili stručnjake srednjeg i visokog menadžmenta u javnom i privatnom zdravstvenom sustavu. Budući stručnjaci u području ekonomike zdravstva steći će znanja iz područja kao što su financiranje i organizacija zdravstva, odnos između ponude i potražnje za zdravstvenom zaštitom, kontrole kvalitete, strateškog upravljanja, procjene ishoda, analize isplativosti, upravljanja krizama u zdravstvu poput pandemije COVID-19.Cilj studija je širenje suvremenih znanja iz područja ekonomike zdravstva s namjerom stvaranja uvjeta za uspješnije upravljanje ustanovama u zdravstvenom sektoru. Program »Ekonomika zdravstva – MBA« pružit će studentima potrebno znanje i alate za učinkovitije korištenje dostupnih resursa u zdravstvenoj zaštiti što će doprinijeti unapređenju zdravstvenih dobrobiti pacijenata i populacije u cjelini. Poboljšani zdravstveni ishodi imat će pozitivan učinak na ljudski kapital, koji je jedan od temeljnih čimbenika gospodarskog rasta i produktivnosti.
Za upis na poslijediplomski specijalistički studij »Ekonomika zdravstva – MBA« mogu kandidirati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij prema starom programu ili sveučilišni diplomski studij prema bolonjskom modelu i stekli najmanje 300 ECTS bodova. Kandidatima je upis moguć uz prosječnu ocjenu iznad 3,5, odnosno uz preporuku dva sveučilišna nastavnika ako je prosjek niži od 3,5. Svi kandidati za upis na poslijediplomski specijalistički studij bi trebali aktivno vladati engleskim jezikom. Studij će se izvoditi kao dvosemestralni, a predavanja će biti prilagođena zaposlenim studentima.