Menadžment u kulturi

Unicult2020: Sveučilišni program za povećanje kulturnog kapaciteta Rijeke

Davor Mandić

Foto R. Brmalj

Foto R. Brmalj

Mnogi ljudi koji kod nas rade u upravljačkim strukturama u kulturi zapravo su samouki i bez upravljačkih i ekonomskih znanja. Često su to kreativci koji su se u jednom trenutku našli na upravljačkim pozicijama – kaže pročelnik Ivan ŠararRIJEKA » Unicult2020 naziv je međunarodnog programa iz menadžmenta u kulturi i umjetnosti i kulturnih politika pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, osmišljenog radi povećanja znanja i vještina vezanih za kulturne politike i kulturni menadžment. Program će se održavati od 29. lipnja do 12. srpnja ove godine u trajanju od 112 sati, a nastao je na inicijativu Odjela za kulturu grada Rijeke u procesu isticanja kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.


   Program je na jučerašnjoj riječkoj konferenciji za novinare predstavila inicijatorica Daniela Urem sa Sveučilišta, uz pročelnika Odjela za kulturu Ivana Šarara te jednog od predavača, osnivača Interculta Chrisa Torcha.


Cijena 550 eura


Program je osmišljen za 50-ak polaznika, a sastoji se od triju izvedbenih dijelova: teorijskog, mentorskog i praktičnog. Teorijski dio sastoji se od dviju razina, od kojih je jedna namijenjena polaznicima s iskustvom rada u kulturnom sektoru, a druga onim polaznicima i studentima koji takvo iskustvo nemaju.    
   Preduvjet za sudjelovanje u programu je srednja stručna sprema, a uz izdvojenih 550 eura, koliko će koštati sudjelovanje, polaznici bi trebali dobiti širok spektar znanja i vještina iz područja kulturnih politika i kulturnog menadžmenta.


   Za to će se pobrinuti – kako su rekli predstavljači programa – renomirani domaći i međunarodni predavači s Filozofskog, Ekonomskog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao i Akademije primijenjenih umjetnosti. U izvedbi će tako sudjelovati Ivana Kunda, Lara Jelenc, Ingeborg Fülepp, Tomislav Brajnović, Vjeran Pavlaković, Nebojša Zelić, Daniela Urem, Chris Torch, Ivan Šarar, Davor Mišković, Emina Višnić, Nina Obuljen i drugi.


   Šarar je istaknuo da glavni motiv za ovu inicijativu nije bila samo riječka kandidatura za EPK, nego i specifična situacija nedostatka educiranog kadra u kulturi, ne samo u Rijeci nego i u Hrvatskoj.


Centar i periferija


– Mnogi ljudi koji kod nas rade u upravljačkim strukturama u kulturi zapravo su samouki i bez upravljačkih i ekonomskih znanja. Često su to kreativci koji su se u jednom trenutku našli na upravljačkim pozicijama. Kultura i menadžment kod nas se tako rijetko susreću – rekao je Šarar, pozdravivši i što na ovom programu sudjeluju mnogi fakulteti riječkog Sveučilišta.


   Torch u Rijeci nije slučajno. Ovaj američki glumac, kazališni direktor i kulturni menadžer jedan je od zaslužnih za dobivanje kandidature za EPK 2019. talijanskom gradu Materi. Torch je naveo dva razloga njegovog sudjelovanja u Unicultu2020.


   – Prvi je što mi se Rijeka čini zanimljivim gradom s puno izazova, odličan laboratorij. Drugi se tiče odnosa centra i periferije, odnosno odgovora na pitanje kako premostiti problem nemogućnosti, recimo, jednom kulturnom producentu da se razvije i obrazuje u gradu koji nije London, Pariz ili slično – rekao je Torch, zaključivši da ovaj program ima za cilj dugoročnu izgradnju većeg kulturnog kapaciteta Rijeke.


   Prijave za upis za Unicult2020 trajat će od 15. siječnja do 15. svibnja 2015. godine.