Objavili javni poziv

E-romobili za najam postali hit u Rijeci. Umjesto dvije stotine, uskoro će ih biti čak 600

Vladimir Mrvoš

: Prije točno godinu dana u Rijeci je predstavljen pilot-projekt uvođenja alternativnog prijevoza / Snimio Vedran KARUZA

: Prije točno godinu dana u Rijeci je predstavljen pilot-projekt uvođenja alternativnog prijevoza / Snimio Vedran KARUZA

Nakon uvođenja sustava e-bicikala, Ricikleta, Grad je dao organizacijsku podršku pilot-projektu uvođenja usluge e-romobila s obzirom na to da je jedan od prioriteta Grada uvođenje novih tehnologija u svim područjima života, pa i u ekomobilnostiRIJEKA – E-romobili su posljednjih nekoliko godina postali uobičajeno sredstvo prijevoza na ulicama većine svjetskih gradova, pa tako i Rijeke. Osim privatnih romobila, praksa velikih gradova je i iznajmljivanje e-romobila. Sredinom siječnja prošle godine Bolt je u suradnji s gradskom upravom predstavio pilot-projekt iznajmljivanja električnih romobila u Rijeci.


Alternativni prijevoz


Riječani i turisti su tako godinu dana mogli koristiti zanimljiv alternativni prijevoz gradskim ulicama, a prema broju korisnika može se reći da je taj model prijevoza u potpunosti zaživio među mlađom populacijom.


Inače u ožujku 2020. uveden je sustav e-bicikla Ricikleta, koji nisu stekli popularnost poput e-romobila. U Rijeci se zadnjih godinu dana koristio e-model romobila koji je dizajniran i proizveden unutar Bolta za potrebe učestalog najma. Brzina romobila je do 20 kilometara na sat, a na posebnim područjima, kao što su Korzo i dio Rive, brzina je ograničena do 10 km/h. Riječani su zadnjih godinu dana mogli koristiti čak 200 romobila koji su imali baze na deset lokacija, prometnim žarištima i frekventnim lokacijama kao što su Sušački most, autobusna stanica Fiumara, Jadranski trg, Žabica, Željeznički kolodvor, HNK Rijeka, Robna kuća Rijeka, Dvorana mladosti, studentsko naselje te Sveučilišni kampus, ali ih se moglo vidjeti i svugdje po gradu. Svaki romobil ima ugrađeni GPS uređaj, s lokacijama preuzimanja i ostavljanja romobila, a za korištenje romobila potrebno je na smart telefonu instalirati Bolt aplikaciju, a romobil se može otključati skeniranjem QR koda koji se nalazi na upravljaču vozila.
Cijena korištenja je 75 lipa po minuti vožnje. Nakon što su rezultati pilot-projekta usluge iznajmljivanja e-romobila s tvrtkom Bolt Hrvatska pokazali da je u Rijeci opravdano nastaviti s provođenjem ovog projekata urbane mobilnosti, Grad Rijeka je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluge iznajmljivanja e-romobila na području Rijeke. Javni poziv odnosi se na tzv. »free floating« sustav koji podrazumijeva raspoloživost e-romobila u cijelom gradu, odnosno e-romobili se ne moraju vraćati na početnu točku vožnje ili lokaciju na kojoj su preuzeti.


Poziv na gradskom webu


Javni poziv za prikupljanje ponuda za uslugu iznajmljivanja e-romobila na području Grada Rijeke objavljen je ne web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr. Ponude s naznakom »Javni poziv – e-romobili« mogu se dostaviti ili osobno u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, ili putem pošte na adresu Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51000 Rijeka.

 


Kvaliteta i cijena


Na javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uvjete poziva, sam poziv osmišljen je tako da omogućava prihvaćanje ponuda većeg broja ponuđača koji će istovremeno biti davatelji usluge na području grada. Najznačajniji faktori koji će se vrednovati kroz kriterije kojima ponude dobivene unutar javnog poziva moraju udovoljavati su kvaliteta i cijena usluge.


Javnim pozivom se predviđa omogućavanje obavljanje usluge za tri ponuditelja, a građanima će umjesto dosadašnjih 200 e-romobila raspoređenih na 10 frekventnih gradskih lokacija, na raspolaganju biti 600 e-romobila raspoređenih na 32 lokacije. Javni poziv je otvoren 25. veljače, a iz Grada Rijeke podsjećaju da je jedan od prioriteta uvođenje novih tehnologija u svim područjima života, pa i u ekomobilnosti.