ICIE Ulm

Ugovorena suradnja: Riječki učitelji prvi na edukaciji za rad s darovitom djecom

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaRIJEKA Riječki učitelji bit će prvi u Hrvatskoj koji će pohađati edukaciju za rad s darovitim učenicima, a to će im biti omogućeno zahvaljujući potpisanom ugovoru gradonačelnika Vojka Obersnela i generalnog direktora Međunarodnog centra za inovacije i obrazovanje-ICIE Ulm, prof. dr. Taisir Subhi Yamin.


Riječ je o ugovoru pružanja usluge edukacije učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima, a za realzaciju edukacije iz gradskog je proračuna osigurano 197 tisuća kuna.


Navodeći kako Rijeka i Međunarodni centar za inovacije i obrazovanje imaju dugogodišnju suradnju Obersnel je kazao da je jučer ta suradnja i formalizirala te da se radi o pokretanju još jednog projekta koji u redovnom obrazovnom sustavu nije dovoljno razvijen, a ne postoji ni motivacija za njegov razvoj.
– Cilj provedbe projekta je edukacija učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima. Radi se o našoj želji da se s darovitim učenicima radi na adekvatan način i da ih se na adekvatan način na vrijeme prepozna.


Kako bi se to moglo moraju postojati educirani nastavnici za rad s darovitom djecom, a upravo se ta edukacija definira ovim ugovorom. Ovo je nastavak naših promišljanja koja godinama primjenjujemo za darovite učenike, kazao je gradonačelnik.


U tom kontekstu nabrojao je iskorake Grada u radu s darovitima, poput E-matematičke učionice, stipendija za darovite, učenja informatike već u prvom razredu osnovne škole, građanskog odgoja, zavičjane nastave »Moja Rijeka« i slično.


Najnoviji iskorak edukacije učitelja za rad s darovitima Obersnel je okarakterizirao kao logičan slijed promišljenja i nadogradnje sustava školstva, a potvrđujući da se radi o iskoraku koji na nacionalnoj razini nije dosegnut pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj najavila je da će jednogodišnja edukacija nastavnika započeti uoči početka nove školske godine te će se realizirati kroz 10 modula.


Prof.dr. Taisir Subhi Yamin stručnjak je u području darovitosti i kreativnosti u obrazovanju, a pokrenut projekt s Gradom ocjenio je ambicioznim te je kazao da se Rijeka smješta na međunarodnu mapu gradova koji će biti u mogućnosti pružiti kvalitetno obrazovanje za darovitu djecu.