Projekt težak više od milijun kuna doživio neslavan kraj

Ugašena Republika: Grad Rijeka ovog ljeta odustao od festivala jer želi “primiriti strasti”

Damir Cupać

Festivala sličnog lanjskom, sada je to definitivno, ove godine neće biti. Uz financijske razloge, Republici je presudila i negativna percepcija koja je odjeknula sve do nacionalnih kulturnih vijećaRIJEKA Prošle je godine festival Republika na velika zvona najavljen, ali je nakon što je podvučena crta pod taj eksperiment bilo jasno da je riječ o neuspješnom projektu za koji nitko nije znao čemu je služio, je li ostvario cilj, a na njega je potrošeno preko milijun kuna.


Dakle, planirani budžet za trodnevno događanje iznosio je pola milijuna kuna, sve je organizirano bez javnog natječaja, a na kraju je račun narastao na vrtoglavih milijun kuna. No, i nakon fijaska festival Republika nije se prekrižio, već se najavljivalo da će se on i dalje održavati, ali u financijski skromijem ruhu. 


  Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar, na naše pitanje hoće li se ove godine održati festival Republika, te koliko je novca u proračunu osigurano za taj projekt, odgovara da »festivala sličnog lanjskom, sada je to definitivno, ove godine neće biti, iz više razloga«. Prema našim informacijama tijekom godinu dana od zadnjega bavljenja ovom temom Grad Rijeka prikazao je nove troškove kada je riječ o festivalu Republika. Zanimalo nas je koliki su točno bili troškovi prvoga festivala Republika i koliko je točno do sada isplaćeno novca za taj projekt, za koje usluge, te postoje li možda još neki troškovi i usluge koji nisu plaćeni.   – Od vašeg zadnjeg upita o plaćanjima vezanim za Republiku, finalno su realizirana dospjela dodatna, završna plaćanja za tehničku realizaciju u visini od 63.000 kuna. Uz to, po završetku tog posla, realizirano je plaćanje za dovršeno montiranje i editiranje kompletnih tonskih i video zapisa svih predavanja i događanja s lanjskog festivala, a koje je trebalo poslužiti za daljnju promociju festivala, o čemu sam vam govorio i u zadnjem odgovoru. Ta je kompletna usluga sa svim snimanjima i materijalima koštala 46.000 kuna. Od ostalih iznosa treba dodati da su podmireni i troškovi manjih, uglavnom izvođačkih honorara lokalnih umjetnika u iznosu od 35.000 kuna, ali taj je iznos ostao u okvirima već prikazanih troškova budući da se dio putnih troškova podmirio iz vlastitih sredstava festivala. Ne postoje više dodatni troškovi koje treba podmiriti, osim što osjećam svojevrsnu poslovnu i moralnu odgovornost prema tvrtki Pinata koja je prošlogodišnji angažman, u svjetlu želje da se projekt realizira dugoročno, realizirala s punom snagom, ali znatno ispod cijene, tvrdi Šarar.


 IPA projekt


– Prilikom izrade proračuna planirano je da se ovogodišnje izdanje festivala Republika financira iz više izvora. Inicijalna sredstva za održavanje festivala trebala su biti iz gradskog proračuna i za to je predviđeno 180.000 kuna, uz naznaku da bi se festival intenzivno okrenuo potrebama lokalne scene s područja kreativnih industrija koja trenutno osmišljava organizirani razvoj djelatnosti u prostoru ex Bernardi. Dio iznosa bio je osiguran kroz dobivena sredstva iz IPA projekta Creative startup – riječ je o 348.000 eura od kojih bi se dio iskoristio za događanja u sklopu Republike. Inače, Grad Rijeka je vodeći partner u tom EU projektu koji se u mnogočemu podudara s temama Republike. Ostatak sredstava osigurao bi se iz drugih javnih izvora financiranja i od strane sponzora, pojašnjava Šarar.  

  Dodajući da je došlo do kašnjenja potpisa na ugovorima o realizaciji projekta Creative startup, i to zbog zastoja u radu tehničkog tajništva za IPA projekte u Sloveniji, Šarar naglašava da je riječ o problemu kojeg dijele brojni hrvatski projekti i na koje ne može utjecati. Realizacija projekta Creative startup stoga još uvijek nije započela i onemogućene su sve aktivnosti tog projekta u ovoj godini, pa tako i Republika. Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar naglašava da Republika, a to se pokazalo pri završnoj analizi godišnjih troškova broda Galeb, nije generirala nikakve dodatne troškove vezane za sam brod.   – Naime, ti bi troškovi bili identični da je brod samo tegljen na sadašnju poziciju u Luci Baroš, sa svim troškovima koje to donosi. Isto tako, već sam ranije rekao da nije u redu gurati troškove tehničke i logističke pripreme lokacija – infrastruktura i logistika – u programske troškove događanja zato što Grad takve troškove podmiruje za sve značajnije manifestacije poput Fiumanke, Karnevala ili, primjerice, gotovo svih događanja u HKD-u, mimo prikazanih programskih troškova. Za kraj, treba jasno reći da su priče oko načina realizacije festivala i animoziteta spram njega, nažalost u potpunosti zasjenile sadržaj i benefite samog događaja poput međunarodne i nacionalne vidljivosti grada ili pak činjenice da je po prvi put na svojevrstan način simulirano korištenje Benčića i Galeba. Isto tako, zaboravlja se da je festival gradu donio gotovo 3.000 noćenja. Siguran sam da su i vlasnici riječkih ugostiteljskih objekata, klubova ili pak hostela profitirali od Republike, procjenjuje Šarar. 


Kreativne industrije


– Obzirom na sve navedeno, niti proračunska stavka »Republika« odnosno spomenutih 180.000 kuna nije potrošena. Od te planirane svote utrošeno je tek nešto manje od 2.000 kuna i to za sitne izdatke potrebne za realizaciju već spomenutih aktivnosti u prostoru ex-Bernardi. Odluci o odustajanju od Republike u ovoj godini, uz kašnjenja vezana uz navedeni IPA projekt, doprinijele su i odluke nacionalnih kulturnih vijeća, ali i gradskog kulturnog vijeća koja su ove godine zatvorila svoja vrata za Republiku. Naime, stav određenih »kulturnih« skupina prema ovom, po meni, zaista vrijednom projektu bio je izrazito negativan između ostalog i zato jer je Festival svojim programom dijelom »ušao« u područje njihove djelatnosti. Projekt je tako, na moju veliku žalost, od strane dijela djelatnika u kulturi odnosno dijela udruga čiji je rad vezan uz kulturu, dočekan »na nož«, iako je s istima pokušao surađivati, s većinom nažalost neuspješno. Pritom nikoga ne optužujem nego samo opisujem što se desilo, te prihvaćam da dio krivice za to snosim i ja. Potrebna se komunikacija očito trebala obaviti bolje i intenzivnije, no za svaku nesuglasicu ili konflikt ipak su potrebne dvije strane. Ideja Republike bila je da ojača lokalnu scenu kreativnih i kulturnih industrija i da joj platformu za daljnji rad, no dio »kulturnjaka« festival je doživio isključivo kao neželjenu, neprijateljsku konkurenciju, navodi Šarar.  Šarar zaključuje da je svjestan da su se neke stvari mogle bolje ili diplomatičnije odraditi. »No, uvažavajući sva mišljenja oponenata i s vremenskim odmakom, mogu reći da smo gubljenjem kontinuiteta u održavanju Republike, zpravo svi izgubili i da je prošle godine srpanj u Rijeci bio je puno sadržajniji. Dakle, Republike neće biti ove godine, no uskoro nastavljamo s pripremama za iduća izdanje festivala. Ideja vodilja je da kroz javni natječaj dođemo do producenta događaja u sljedeće tri godine, a Grad Rijeka će za realizaciju tog budućeg festivala osigurati dio sredstava, u okvirima mogućnosti proračuna«, najavio je Šarar.Odmak od svega


Njegovo je mišljenje da su sve te nesuglasice odzvonile puno dalje od Rijeke, sve do nacionalnih kulturnih vijeća koja odlučuju o financiranju projekata, utječući tako na njihove odluke.   – U kontekstu svega navedenog, mogu čak reći da je želja da se primire strasti i da se stvori odmak kako bi se dalje krenulo na zdravijim osnovama, u većoj mjeri utjecala na odluku o pauziranju nego što su to same financijske okolnosti, kaže Šarar.