Novi socijalni projekt

Udruga Terra i Oaza: Individualizirani pristup za pomoć u zapošljavanju

Mirjana Grce

Ilinka Serdarević, Ivona Maričić, Dajana Lukač i Dejan Travica / Snimio Ivica TOMIĆ

Ilinka Serdarević, Ivona Maričić, Dajana Lukač i Dejan Travica / Snimio Ivica TOMIĆ

Cilj je podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupinaRIJEKA Riječka Udruga Terra sa svojom partnerskom Udrugom za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza je izvijestila o svom novom projektu »Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na« koji za cilj ima podršku socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.


To će činiti individualiziranim pristupom građanima putem info pulta za pomoć u zapošljavanju te pružanjem širokog spektra usluga socijalnog mentorstva, i uključit će 110 socijalno ugroženih građana, uglavnom korisnika Nužnog smještaja Grada Rijeke te korisnike udruga Oaza i Terra, a po mogućnosti i više građana. 


Riječ je o dvogodišnjem projektu, već započetom 1. rujna ove godine koji ove udruge ostvaruju zahvaljujući više od milijun kuna iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.