Općinsko vijeće

Učeničke i studentske stipendije u Kostreni povećane za 50 posto

Sanja Gašpert

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Učeničke stipendije sad iznose ravno 100 eura, a studentske su povećane na 140 euraKostrenski učenici i studenti u novoj će školskoj, odnosno akademskoj godini imati veće stipendije. Naime, jednoglasnom odlukom Općinskog vijeća Kostrene, stipendije su povećane za 50 posto u odnosu na prethodnu godinu, pa tako visina mjesečnog iznosa učeničke stipendije, koja je bila 500, sada iznosi 753,45 kuna, odnosno 100 eura, a studentska je stipendija povećana sa 700 na 1.054,83 kune ili 140 eura.


Godišnje Općina Kostrena stipendira između pedeset i šezdeset stipendista, prošle ih je godine bilo 65, među njima najveći broj stipendista po izvrsnosti, dio njih su korisnici slabijeg imovinskog stanja, a njih pet bilo je stipendirano za deficitarna zanimanja.


Zbog toga je Općina povećala, za nešto manji iznos nego stipendije za izvrsnost, i stipendije za deficitarna zanimanja, koje sada iznose 1.054,83 kune ili 140 eura za učenike koji se školuju u Primorsko-goranskoj županiji, 1.657,59 kuna ili 220 eura za učenike koji se školuju izvan Primorsko-goranske županije, 1.506,90 kuna ili 200 eura za studente koji studiraju u Primorsko-goranskoj županiji te 2.712,42 kuna ili 360 eura za studente koji studiraju izvan Primorsko-goranske županije.
Stipendije za deficitarna zanimanja prije povećanja iznosile su 900 i 1.500 kuna za učenike, odnosno 1.200 i 1.500 kuna za studente, ovisno školuju li se, odnosno studiraju na području PGŽ-a ili izvan PGŽ-a. S obzirom da za tri mjeseca Hrvatska uvodi euro, novi iznosi stipendija izraženi su i u kunama i u eurima.


Drugi rebalans


Kostrenski su vijećnici većinom glasova podržali prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Kostrena, kojim se predlaže povećanje proračuna na prihodovnoj i rashodovnoj strani za iznos od 7.305.150 kuna, tako da proračun umjesto dosadašnjih 79.020.850 kuna, koliko je iznosio nakon prvog, svibanjskog rebalansa, sada iznosi 86.326.000 kuna.


Kako je u obrazloženju odluke istaknuo načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić, došlo je do povećanja prihoda i to prije svega prihoda s osnova poreza te se očekuje povećanje prihoda i od prodaje imovine, budući su upravo završeni natječaji na kojima su ostvareni prihodi većih od prvotno planiranih s obzirom da su ponuditelji za kupnju određenih nekretnina ponudili veće iznose.


– Predloženi iznos povećanja proračuna u iznosu od 7,3 milijuna kuna sastoji se od povećanja prihoda poslovanja za iznos od 4.306.650 kuna, koji se najviše odnosi na povećanje poreznih prihoda, odnosno poreza na dohodak, ali i poreza na promet nekretnina, kao i povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1,8 milijuna kuna, a koji prihod se odnosi na veće prihode od prodaje nekretnina.


Povećanje prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.198.500 kuna odnosi se na povlačenje kreditnih sredstava iz ranije odobrenog kredita za potrebe realizacije projekta izgradnje Društveno-vatrogasnog doma u Pavekima, koji projekt se realizira kroz dvije proračunske godine, 2021. i 2022. i čiji završetak bi trebao biti vrlo skoro, kazao je načelnik Vranić.


Obrazlažući izmjene na rashodovnoj strani, načelnik Vranić istaknuo je povećanje resora osnovnoškolskog obrazovanja za 100 tisuća kuna, iz razloga povećanih troškova programa nastalih kao rezultat smanjenja troškova programa koji su do sada teretili roditelje djece korisnika produženog boravka.


Organizirali produžen boravak učenike nižih razreda


Vranić je podsjetio kako je Općina Kostrena jedna od rijetkih koja ima produženi boravak organiziran za učenike nižih razreda, odnosno od 1. do 4. razreda.


– U programu poticanja poduzetništva predlaže se za povećanje u iznosu od sto tisuća kuna zbog povećanja broja pristiglih zahtjeva za subvencije poduzetnicima.


Program izgradnja komunalne infrastrukture povećava se za 1,7 milijuna kuna, od kojih se značajnija povećanja odnose na kapitalni projekt Društveno-vatrogasnog doma u Pavekima, a kojom je obuhvaćena ugradnja video nadzora i alarmnog sustava, ugradnje sustava uzbunjivanja, ugradnja antenske i radijske opreme te dodatni radovi za koje je sklopljen dodatak ugovora o izvođenju.


Povećanje sredstava za kapitalni projekt K 140861 cesta Žarka Pezelja – Šojska, čija je gradnja u tijeku, odnosi na radove na prelaganju telekomunikacijske i energetske infrastrukture.


Povećani iznos od 300 tisuća kuna za kapitalni projekt Kl40888 cesta Doričići, koji je završen, odnosi se na ugradnju dijela oborinske odvodnje.


Povećanje kapaciteta vrtića


Također, planirano je i dodatnih pola milijuna kuna za izvođenje radova na formiranju nove vrtićke jedinice u Dječjem vrtiću Zlatna ribica.


Sadašnji prostor male dvorane prenamijenio bi se za potrebe vrtićke skupine, čime će se povećati kapacitet vrtića, poboljšati uvjeti smještaja djece i rasteretiti sada brojčano opterećene ostale vrtićke skupine.


Program zaštita okoliša povećava se za 800 tisuća kuna i obuhvaća povećanje iznosa od 480 tisuća kuna na nabavku dodatne opreme za nabavljene poluukopane spremnike, kao i još jedan set spremnika sukladno uputama isporučitelja usluge KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koji će sufinancirati radove na ugradnji spremnika s iznosom od 300.000 kuna, istaknuo je Vranić, najavljujući kako će se novi način zbrinjavanja otpada na području Općine Kostrena početi provoditi od 30. siječnja sljedeće godine.